www.toekomstkerkgebouwen.nl
nieuws
www.toekomstkerkgebouwen.nl
De herbestemde Hasseltse Kerk, nu wijkcentrum de Poorten in Tilburg.
Foto: Harm Jan Wilbrink

Seculier Europa steunt religieus erfgoed

 

3 juni 2014
PERSBERICHT
Vier op de vijf Europeanen beschouwen religieuze gebouwen als essentieel voor het gemeenschapsleven, en willen dat ze veelzijdiger gebruikt worden. Een enquête die in april 2014 gelanceerd werd door het platform Future for Religious Heritage (FRH), en uitgevoerd door Sociovision en Toluna, toont aan dat Europeanen van iedere generatie een sterke band hebben met hun religieuze bouwwerken, en deze willen behouden voor de toekomst.

6.000 Europese burgers uit Nederland, Frankrijk, Duitsland, Groot-Britannië, België, Polen en Zweden werd gevraagd om het belang van religieus erfgoed binnen hun culturele erfgoed te beoordelen, evenals het belang van het behoud van religieus erfgoed voor het huidige en toekomstige bestaan van hun gemeenschap, en de mogelijkheid om kerken en andere religieuze gebouwen open te stellen voor niet-religieuze activiteiten.
De enquête wijst uit dat 84% van de Europese burgers van alle leeftijden (>18) in de onderzochte regio’s van mening zijn dat het gezamelijke Europese religieuze erfgoed – zo’n 500.000 gebouwen en hun interieurs, met een geschiedenis die ruim 1.000 jaar terug reikt – een uniek en essentieel deel vormt van Europa’s culturele erfgoed en een sleutel vormt tot de Europese identiteit.
De enquête wijst verder uit dat 87% van de Europese burgers zeer open staat voor het idee religieuze gebouwen en hun architectonische of artistieke schatten onder de aandacht van toeristen te brengen.
Voorts is 72% van de Europeanen van mening dat religieuze gebouwen naast hun functie van verering ook open zouden moeten staan voor andere activiteiten.

Olivier de Rohan-Chabot, president van FRH, zegt: “Het religieuze erfgoed van Europa wordt bedreigd, en de gebouwen zijn vaak slecht aangepast aan de eisen die de moderne samenleving stelt. Kennisoverdracht en innovatie op Europees niveau zijn noodzakelijk, willen wij dit uitzonderlijke erfgoed kunnen doorgeven aan toekomstige generaties.”

 Download hier de enquête.

 

Taske Force website zelf erfgoed!

In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, wordt ook de website van de Task Force Toekomst Kerkgebouwen gearchiveerd en bewaard voor het nageslacht. De Koninklijke Bibliotheek heeft dat aan de Task Force meegedeeld, die hiermee zeer is ingenomen. De archivering vindt plaats vanaf 28 juli 2013.