www.toekomstkerkgebouwen.nl
actie
www.toekomstkerkgebouwen.nl
"Hoe betrek je de samenleving bij het behoud?"
Foto: Harm Jan Wilbrink

Wat kunt u doen voor de kerk in uw buurt?

Steeds meer mensen raken er van doordrongen dat het slopen van kerkgebouwen onverantwoord is. Ze willen het kerkgebouw in hun buurt niet missen. Wat u kunt doen om de sloop van een kerkgebouw te voorkomen leest u op de pagina: Burgers.

Nieuw beleid is hard nodig!

Beleidsmakers worden zich hier en daar bewust van hun taak op dit gebied. Er blijkt veel mogelijk, vooral wanneer tijdig gestart wordt met open overleg tussen alle betrokken partijen. Voorbeelden van wat gemeentes en provincies kunnen doen voor het behoud van religieus erfgoed valt te lezen op de pagina Overheden.

Tips voor de kerken.

Kerkleden en -besturen zoeken nieuwe oplossingen voor het in stand houden van hun gebouwen. Hoe valt het onderhoud van zo'n gebouw te financieren? Hoe betrek je de samenleving bij het behoud? Waar kun je terecht voor advies?
Een aantal van deze vragen komen aan de orde bij Kerken.
www.toekomstkerkgebouwen.nl
De Task Force dringt bij de Rijksoverheid aan op een Deltaplan voor kerkgebouwen. Omdat samenwerking vanuit verschillende disciplines nodig is om voor de problematiek oplossingen aan te reiken.

De Task Force Toekomst Kerkgebouwen blijft zich actief inzetten voor de toekomst van kerkgebouwen. Doet u mee?

Over de Acties van de Task Force kunt u meer lezen bij activiteiten.