www.toekomstkerkgebouwen.nl
kansen
www.toekomstkerkgebouwen.nl
poster Culurele Karavaan 2009

Kerkgebouwen als kans:

Kerkgenootschappen en overheden zien kerkgebouwen vaak vooral als een probleem. Als sta-in-de-weg of lastige kostenpost. Het is tijd voor een nieuwe kijk op kerkgebouwen en hun toekomst, waar juist de eigen waarde en de mogelijkheden van deze gebouwen voorop staan. Nieuwe constructies voor de financiering van de gebouwen zijn nodig en mogelijk.

Waar een wil is, is een weg

Een gezamenlijk besluit om een oplossing te zoeken voor het in stand houden van een kerkgebouw kan een creatieve fase inluiden. Samenwerken met groepen die op zoek zijn naar ruimte levert vaak voor meerdere partijen voordeel op. Mooie voorbeelden van multifunctioneel gebruik van kerkgebouwen worden talrijker. Ze tonen aan dat de gebouwen ook in deze tijd volop kansen bieden.

In de financiering van kerkgebouwen blijkt nog veel te verbeteren.

Hier vindt u onze notitie
Financiering kerkgebouwen.

Openstellen kerkgebouwen

Kerkdeuren zijn -behalve tijdens een eredienst- meestal voor bezoekers gesloten. Daardoor is voor de samenleving onzichtbaar geworden wat deze gebouwen kunnen betekenen. Maar achter de dichte deuren gaat een wereld van schoonheid, verstilling en mogelijkheden schuil. De Task Force pleit met nadruk voor het openstellen van kerken, kloosters en kapellen. Lees meer op de pagina open kerken.