www.toekomstkerkgebouwen.nl
informatie
www.toekomstkerkgebouwen.nl
In de herbestemde Hasseltse Kerk in Tilburg is een bibliotheek gevestigd.
Foto: Harm Jan Wilbrink

Waar kunt u terecht voor advies of informatie?

Er zijn veel organisaties waar u terecht kunt voor meer informatie. Waar moet u bijvoorbeeld zijn met vragen over restauratiebudgetten?
Waar kan men u informeren over multifunctioneel gebruik? Waar vindt u informatie over de plaatselijke situatie van kerkgebouwen? Veel deskundigheid is te vinden bij mensen met praktijkervaring op het gebied van behoud, beheer en herbestemming. Op de pagina advies vindt u hiervoor enkele verwijzingen.

Zijn er publicaties over het onderwerp?

In de afgelopen jaren is er met enig regelmaat gepubliceerd over het onderwerp kerkgebouwen.
Zowel vanuit kerkelijk, bouwkundig, als kunsthistorisch perspectief.
Op de pagina links vindt u hiernaar enige verwijzingen. Ook treft u hier artikelen met visies van deskundigen.
www.toekomstkerkgebouwen.nl

Extra publicaties in 2008 vanwege Jaar Religieus Erfgoed

Publicatie Belvedere
Hier te downloaden

VNG-magazine januari
‘Help de kogel gaat door de kerk’
(link: hier)

Zie ook VNG-dossier
Monumenten – Kerkgebouwen
Klik hier

Dossier Religieus Erfgoed
Reformatorisch Dagblad
Klik hier