www.toekomstkerkgebouwen.nl
informatie
www.toekomstkerkgebouwen.nl
In de herbestemde Hasseltse Kerk in Tilburg is een bibliotheek gevestigd.
Foto: Harm Jan Wilbrink
Goede informatie vormt vaak al de helft van een oplossing voor het behoud van een kerkgebouw. Dat is de reden dat we hier enkele mogelijkheden daarvoor onder de aandacht brengen. U kunt voor informatie terecht bij diverse organisaties, afhankelijk van de aard van uw vraag.

Kerkelijke organisaties

-De Protestantse Kerk in Nederland heeft een landelijk dienstencentrum en regionale bureaus, waar de nodige expertise op het gebied van kerkgebouwen is te vinden. Van de Werkgroep Kerkbouw verscheen in mei 2007 de bundel “Kansen voor kerkgebouwen”, Vragen & uitdagingen bij gebruik en herbestemming.
-Bij de Rooms-katholieke kerk is de gebouwenexpertise gebundeld bij de bouwbureau’s van de verschillende bisdommen. Het aartsbisdom Utrecht gaf in 2004 de brochure uit “Geef uw gebouw toekomst”, met gerichte adviezen die de kansen voor het voortbestaan van een kerkgebouw kunnen vergroten.

Professionele deskundigheid

Voor gerichte vragen op het gebied van restauratie, onderhoud en financiering kunt u terecht bij veel instanties. We zetten er enkele voor u op een rij. Meer voorbeelden vindt u op de pagina links.

-Informatie m.b.t. Rijksmonumenten kunt u krijgen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed RACM.
-Voor informatie over monumentenwetgeving en regelingen kunt u terecht bij de ambtenaar monumenten in uw gemeente.
-Voor vragen m.b.t. financiering van restauratie en herbestemming kunt u o.a. terecht bij het Nationaal Restauratiefonds.
-Voor vragen over de waarde van een kerkelijk interieur kunt u terecht bij de Stichting Kerkelijk Kunstbezit Nederland SKKN.Advies over kerkelijke interieurs bij de SKKN.

Praktijkervaring

De beste informatie is te vinden bij mensen die de praktijk van kerkbehoud, kerkbeheer en herbestemming van kerkgebouwen van nabij kennen.
Bij de Vereniging Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen VBMK is veel goede expertise gebundeld, zowel over kerkgebouwen die kerkelijk als die seculier beheerd worden. Men richt zich voor de komende tijd vooral op het meervoudig gebruik van monumentale kerkgebouwen.
Ook is veel waardevolle informatie te verkrijgen bij de diverse provinciale Oude Kerkenstichtingen. De Stichting Oude Groninger Kerken SOGK heeft bijvoorbeeld voor diverse kerkgebouwen bijzondere restauratietrajecten doorlopen, met inbegrip van complexe Europese subsidies. De stichting heeft 60 kerkgebouwen in eigendom, waaronder de grote der AA-kerk in Groningen. Zie verder de pagina links.

Een aantal grote stadskerken heeft zich verenigd in het Grote Kerk Overleg om ervaringen uit te wisselen over de speciale problematiek van het beheer van een grote monumentale kerk. Het betreft de Grote Kerk Alkmaar, Grote Kerk Breda, Grote Kerk Den Haag, Der Aa-kerk Groningen, Pieterskerk Leiden en Laurenskerk Rotterdam.

Diverse particuliere stichtingen die zijn opgericht voor het behoud en beheer van een kerkgebouw kunnen goede informatie geven. Zoek bij vragen vooral naar een kerk die qua situatie en wensen lijkt op uw eigen situatie. Enkele voorbeelden vindt u op de pagina links. Veel van deze stichtingen zijn aangesloten bij de VBMK (Vereniging Beheerders Monumentale Kerken) en wisselen daar informatie uit.

Commercieel advies kerkgebouwen

Er zijn diverse commerciële partijen met deskundigheid die van pas kan komen bij de verkoop, bemiddeling, aanpassing of herbestemming van een kerkgebouw. Ook een professioneel onderzoek naar de mogelijkheden voor hergebruik van een (kerk)gebouw behoort tot de mogelijkheden.
De Task Force kan u wel algemene tips geven, maar de keuze van een commerciële partij blijft uiteraard aan u zelf.