www.toekomstkerkgebouwen.nl
informatie
www.toekomstkerkgebouwen.nl
In de herbestemde Hasseltse Kerk in Tilburg is een bibliotheek gevestigd.
Foto: Harm Jan Wilbrink

Kerkgebouwen algemeen

* De Romaanse kerkbouwkunst in de -Nederlanden, E.H. ter Kuile, Zutphen 1975 en aangevuld 1981
* De gotische bouwtraditie – Studies over opdrachtgevers en bouwmeesters in de Nederlanden, R. Meische, Amersfoort 1988
* De kunst van de Gotiek: architectuur, beeldhouwkunst, schilderkunst. Rolf Toman (red.), Keulen: Könemann, 1999
* De 19de-eeuwse kerkelijke bouwkunst in Nederland, H.P.R. Rosenberg, Den Haag 1972
* Nederlandse kerkbouw op een keerpunt, Mr. A.J.J. van Rooy.
Uitgeverij De Toorts, Haarlem 1960
* Het kerkgebouw in het post-industriële landschap. Redactie Kees Doevendans en Gertjan van der Harst. Uitg. Boekencentrum 2004. ISBN 90 239 1524 0
* Gebouwd op geloof, T.H.M. van Schaik, Monumentenreeks, 2005. ISBN 90 8061810 1
* Van kerk naar kerk - deel 1. Rondreis langs 70 oudere kerken in De Betuwe. Carel van Gestel, uitg. Aprilis 2007. ISBN 978 90 5994 143 4

Herbestemming van kerkgebouwen

* Ter ere van De Maagd , Uitgave ter gelegenheid van de opening van stadsschouwburg “de Maagd”, Ham, W. van, O. Greiner e.a., Bergen op Zoom, 1990
* Herbestemming van Kerken. Een ontnuchterend relaas, Pollman, T. Zeist 1995.
* Herbestemming van grote monumenten: een uitdaging!, Nelissen, N.J.N., J. Smits, M.J.S. Bogie en J. Voorzee, Nijmegen, 1999.
* Quel avenir pour quelles églises? / What future for which churches ? Redactie Lucie K. Morriset, Luc Noppen, Thomas Coomans. Presses de l’Université du Quebec 2006. ISBN 2 7605 1431 5
* Converted Churches, B. Krols, uitgeverij Allmadia, 2007
* Herbestemmingswijzer, herbestemming van bestaand vastgoed? ISBN 90 5269 321 8 , ontwikkeld door PRC-bouwcentrum in samenwerking met de TU-Delft.

Afstudeerscripties
* Toekomstperspectieven voor kerkgebouwen. Revitaliseren, herbestemmen of slopen? John Martens, fac. Godgeleerdheid KU Leuven, 2003
* Geloofwaardige Transformatie. Een onderzoek naar de herontwikkelings-mogelijkheden van leegkomende kerkgebouwen. N. van der Vlist, 2004, TU-Delft

Kerken in de samenleving

* Boodschap aan de kerken? Religie als sociaal en moreel kapitaal. Redactie Ton Bernts, Uitg. Meinema en KASKI, 2004. ISBN 90 211 3965 0
* WRR-rapport: Geloven in het publieke domein, Donk, W.B.H.J. van de, A.P. Jonkers, G.J. Kronjee en R.J.J. Plum, 2006, ISBN 97 89 05 356 93 68
* Onderzoek SCP: God in Nederland, 1996, uitgevoerd door Intomart

Artikelen

Hier vindt u enkele artikelen over het belang - of de rol van kerkgebouwen.
* Hergebruik van kerkgebouwen - Jan van ’t Hof, hoofd Onderzoek Instandhouding RACM, in Nieuwsbrief Stichting het Nederlands Interieur okt. 2002.
* Hergebruik van kerken – column van Maarten de Boer (voorheen directeur Monumentenfonds Amsterdam) in Monumenten Amsterdam, mei 2004
* Het kerkgebouw blijft teken - Antoine Bodar, priester, in Brabants Dagblad 24-12-2004
* Houd kerkgebouwen in ere, sloop ze niet – Rob Wolters, in NRC-Handelsblad, 19 mei 2005
* Sluiten of open, slopen of herdopen – Peer Verhoeven brengt verschillende standpunten bijeen in een artikel uit De Roerom, februari 2005
* Laat kerkgebouwen gewoon leeg – visie van Antoine Bodar en Jacobine Geel in Ned. Dagblad 9-9-2005
* Het kerkgebouw: een plek voor dialoog tussen God en mensen. Verslag van een RK-studiedag in 2005 over Liturgie en ruimte, geplaatst op rkkerk.nl, 11 november 2005
* Kerkensloop - Marita Mathijsen, hoogleraar moderne Ned. Letterkunde UvA , column in NRC-Handelsblad 29-4-2006
* Behoud de kerk in het landschap – Nicolien van Vroonhoven en Frank Petter in Trouw, 3-8-2006
* Kerken openen hun deuren – interview met Marc Huynen, initiatiefnemer van het Vlaamse project Open Kerken, in Tertio 361, 10-1-2007
* Herbestemming en/of herwaardering van kerken - Geert Delbeke,. In tijdschrift Collationes, 37e jaarg nr 1, maart 2007 (Vlaams driemaandelijks tijdschrift voor theologie en pastoraat)
* Schaf de heilige plaatsen af – André Lascaris, staflid Dominicaans studiecentrum, column op reliflex.nl, 14-5-2007
* Hoe omgaan met onze kerkgebouwen? – Mgr. Punt, bisschop van Haarlem. Verklaring als bijdrage aan de maatschappelijke discussie, 27 augustus 2007
* Het kerkgebouw: Zelfbeeld en imago. Inzet voor een offensief – Fons Asselbergs, rijksadviseur Cultureel Erfgoed. Speech gehouden in Alkmaar op 26-04-2007
www.toekomstkerkgebouwen.nl
WRR-rapport: Geloven in het publieke domein