Tastkforce Toekomst Kerkgebouwen
www.toekomstkerkgebouwen.nl
Task Force lid Lilian Grootswagers voor RTL nieuws

Wat bezielt ons?

De Task Force Toekomst Kerkgebouwen is een groep van twaalf individuen die zich –ieder op zijn of haar eigen wijze- heel betrokken voelen bij het behoud en voortbestaan van kerkgebouwen. Over onze persoonlijke motivaties is meer te lezen op de pagina ‘Wie zijn wij?’. Allen werden we direct of indirect geconfronteerd met een kerkgebouw dat met sloop werd bedreigd. Niet doordat een kerkgebouw niet meer te redden was, maar omdat daartoe de wil en de inzet ontbrak. Op sommige plaatsen bleek bestaande inzet om een kerkgebouw van de ondergang te redden zelfs te worden tegengewerkt door een kerk- of gemeentebestuur. Terwijl het hierbij zonder uitzondering om hele fraaie, karakteristieke en sfeervolle religieuze gebouwen ging.

Wat vormde de aanleiding tot deze strijd voor kerkgebouwen?

Initiatiefnemers Rob Wolters en Frank Petter besloten eind 2005 een Task Force in het leven te roepen om iets te gaan doen aan de problematiek rond de kerkgebouwen. Tijdens het symposium 'Kansen voor kerken en kloosters', in januari 2006 in Breda, werd dit initiatief door Frank Houben (nu voorzitter van het comité van aanbeveling) in het openbaar kenbaar gemaakt. Vervolgens werden nog enkele andere personen benaderd met een grote betrokkenheid bij de situatie van kerkgebouwen. Tijdens de eerste vergadering in maart 2006 in Woudrichem werd een manifest vastgesteld en ondertekend, de ' Verklaring van Woudrichem'. Hiermee was de landelijke Task Force Toekomst Kerkgebouwen een feit. Dat deze inzet voor kerkgebouwen zoveel reactie en steun vanuit de samenleving zou losmaken was toen nog niet te voorzien.

De Verklaring van Woudrichem


Enkele zinsnedes hieruit:
* Wij willen de massale vernietiging van kerkgebouwen in Nederland een halt toe roepen en deze gebouwen weer tot een levend deel van de samenleving maken;
* Wij zijn verbonden in de overtuiging dat er altijd een betere oplossing dan sloop is te vinden en we hopen op meer kennis, passie en visie in de maatschappij met betrekking tot de belangrijke rol van kerkgebouwen;
* Kerkgebouwen en kloosters moeten bij voorkeur een bezielende, sociale en culturele functie hebben of behouden, en (weer) een rol vervullen in de versterking van de sociale samenhang in steden, wijken en dorpen. Woudrichem. Foto: www.toeristeninfo-woudrichem.nl

Het belang van de strijd voor kerkgebouwen wordt bevestigd

De vele reacties uit alle hoeken van het land hebben ons bevestigd in ons streven. Onze onvrede over het ontbreken van beleid en de waardering voor het religieus erfgoed wordt op veel plaatsen gedeeld. Door allerlei partijen worden we benaderd voor informatie en advies. De Task Force doet wat ze kan om een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappelijke discussie en het verbeteren van de situatie van het religieus erfgoed. Hoe we dit doen kunt u lezen op de pagina activiteiten.