www.toekomstkerkgebouwen.nl
home

Task Force Toekomst Kerkgebouwen is erkend als goed doel en heeft de ANBI-status. Lees meer hierover op de pagina STEUN en ANBI.
 

Colofon
Informatie: Lilian Grootswagers en Rob Wolters
Tekstuele bijdragen van Door Jelsma

Clemenskerk

  Hilversum
www.toekomstkerkgebouwen.nl
Sinds de laatste mis in oktober 1996 is het uit 1914 daterende rijksmonument door het bisdom Haarlem zijn lot overgelaten. Door het ontbreken van onderhoud takelt het gebouw zienderogen af.
Begin augustus 2010 heeft het Bisdom Haarlem een brief ontvangen van het ministerie van Volkshuisvesting. Daarin geeft het ministerie aan dat voor de herbestemming van de Clemens Kerk nog steeds € 2.978.000,- beschikbaar is. In juni 2009 is deze subsidie al door het ministerie in het vooruitzicht gesteld, dit om de crisis in de bouwsector ook via het opknappen van monumenten te bestrijden.
Na vruchteloze gesprekken tussen Bisdom Haarlem, de gemeente Hilversum en Dudok heeft nu de provincie het voortouw genomen om de vastgelopen gesprekken vlot te trekken. Het project uiterlijk 31 december van dit jaar starten.

In december 2010 is bekend gemaakt dat BOEi, Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel erfgoed met de
restauratie van de Clemenskerk in Hilversum haar eerste stappen gaat zetten op het terrein van behoud van religieus erfgoed in Nederland. Eind december wordt naar verwachting een aanvang gemaakt met de restauratiewerkzaamheden.
Meer informatie www.clemenskerkhilversum.nl

Gastenboek

Geen berichten gevonden