www.toekomstkerkgebouwen.nl
home

Task Force Toekomst Kerkgebouwen is erkend als goed doel en heeft de ANBI-status. Lees meer hierover op de pagina STEUN en ANBI.
 

Colofon
Informatie: Lilian Grootswagers en Rob Wolters
Tekstuele bijdragen van Door Jelsma

Geref. Grote kerk

  Halfweg
www.toekomstkerkgebouwen.nl
In 1928 werd de toren, de kosterwoning en een nieuwe voorgevel gebouwd. Tussen 1975 en 1976 werd de kerk gerenoveerd en vergroot met een bestuurskamer.
De kerk is ingericht naar de typische gereformeerde idealen. Rondom de kansel staan in een waaiervorm de kerkbanken opgesteld. Het orgel hangt boven de kansel tegen de achterwand.
Na de fusie van de gereformeerde en hervormde gemeenschappen in de Protestantse Kerk in Nederland bleek het aantal kerkgangers te klein te zijn om zowel de Grote Kerk als de voormalige hervormde Kleine Kerk in stand te houden. Besloten is om de kerk Grote Kerk af te stoten en de diensten alleen nog voor te zetten in de Kleine Kerk. Het is de bedoeling de kerk te slopen en op deze plaats een appartementencomplex te bouwen.
Omdat de Grote Kerk een voor Halfweg beeldbepalend gebouw is en daarmee architectuurhistorisch en stedenbouwkundig van belang is, is er kritiek op de beslissing de kerk te slopen. Het Cuypersgenootschap, dat zich inzet voor het behoud van bouwkundig erfgoed uit de 19e en 20e eeuw, heeft de gemeente verzocht de Grote Kerk op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen en een nieuwe bestemming voor het gebouw te verzoeken.

Gastenboek

 • 10 augustus 2013, 03:23
  Peter Kamper
  I was baptized here and I got maried there as well with Nellie DeWaardt,one of the nicest things that evr happened too me. As an amercan soldier I visited and met my liitle girlfriend again at 19 y. old, wow. Nuff sed. Bye Pete Kamper.

 • 27 november 2012, 10:57
  Remco Jaasma
  De aan stichting Pravonto Lumata verbonden predikanten zoeken authentieke ruimte voor een oecumenische dienst op 24 december 2012, tijdens welke zij graag ook Uw parochie voor willen gaan. Wie kan mij als voorzitter van deze stichting naar het kerkbestuur verwijzen om dit in voortbestaan bedreigde kerkgebouw van de sloop te redden? Carolin Driedijk namens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verwijst mij rechtstreeks naar dat kerkbestuur door.

 • 28 februari 2012, 16:43
  Wouter de Vos
  Op basis van het \'thuisgevoel\' zou onlangs bij een uitspraak, in Wageningen een school voor de sloop zijn behoed. Dat zou in wezen ook kunnen gelden voor de hier boven aangegeven (doop)-kerk van ons. in Halfweg.

  M. vr. gr; W. de Vos