www.toekomstkerkgebouwen.nl
home

Task Force Toekomst Kerkgebouwen is erkend als goed doel en heeft de ANBI-status. Lees meer hierover op de pagina STEUN en ANBI.
 

Colofon
Informatie: Lilian Grootswagers en Rob Wolters
Tekstuele bijdragen van Door Jelsma

Geref. Zuiderkerk

  Hilversum
www.toekomstkerkgebouwen.nl
Aanvraag rijksmonumentenstatus in dec. 2002 afgewezen; in beroep gegaan bij OCW. Gemeente Hilversum houdt vast aan supermarkt op de plaats van de kerk. De kerk staat in nog te beschermen stadsgezicht. Thans tijdelijk verhuurd als kinderdagverblijf. 
Op 4 juni 2003 hoorzitting bij bezwarencie. OCW. Bij de hoorzitting is gebleken dat RDMZ niet de stukken kan overleggen waarin gesteld werd, dat de kerk eerder beoordeeld werd. Inmiddels heeft de gem. opdracht gegeven aan een projectontwikkelaar om plannen in te dienen voor een woningcomplex met supermarkt op de plaats van de kerk. De bezwarencie. heeft ondanks dat de kerk niet was beoordeeld toch het bezwaar in dec. 2003 ongegrond verklaard aangezien ze van mening zijn dat mondeling de kerk wel was beoordeeld en niet over het hoofd kan worden gezien. In dec. 2003 is het verzoek gedaan tot plaatsing van de kerk op de gemeentelijke monumentenlijst. Voorjaar 2004 heeft de gemeente plannen gepresenteerd om de supermarkt ondergronds aan te leggen. De kerk zal worden ingebouwd met nieuwbouwappartementen waarbij de toren en de buitenmuren gehandhaafd blijven. Een stap in de goede richting wordt nu gedaan. Niettemin kunnen de plannen nog niet worden uitgevoerd en is de kerk medio 2006 verhuurd aan een kerkgenootschap die er graag in wil blijven. Ondanks dat houdt de gemeente wegens economische en financiële motieven vast aan nieuwbouw. Begin 2007 is dat opnieuw besloten.
Het bestemmingsplan moet nog worden aangepast.
De buurtgroep Behoud Zuiderkerk verzet zich tegen de plannen.

Gastenboek

Geen berichten gevonden