www.toekomstkerkgebouwen.nl
home

Task Force Toekomst Kerkgebouwen is erkend als goed doel en heeft de ANBI-status. Lees meer hierover op de pagina STEUN en ANBI.
 

Colofon
Informatie: Lilian Grootswagers en Rob Wolters
Tekstuele bijdragen van Door Jelsma

Klooster Kleine Zusters van Sint Joseph

  Meerssen
www.toekomstkerkgebouwen.nl
Burgerinitiatief loont: 3000 handtekeningen voor behoud in 2008, 96% van de bevolking is het niet eens met sloop.
Dit belangrijke bouwwerk is gebouwd op terrein van het oude Proosdij. Het park er van is aangewezen als rijksmonument. De gemeente heeft plannen om op de plaats van het klooster nieuwbouw te plegen. Een sloopvergunning is in december 2008 afgegeven. In april 2009 is een verzoek tot aanwijzing als gemeentelijk monument ingediend. Dit verzoek is door de gemeente op 10 juni 2009 afgewezen omdat inmiddels de gemeentelijke verordening is gewijzigd waardoor geen verzoeken over objecten van vóór 1940 kunnen worden ingediend. Niettemin zal het pand behouden blijven. Wel zal op het terrein van het oude Proosdij nieuwbouw plaatsvinden. Verder geeft het Cuypersgenootschap advies aan Stichting Behoud Religieus Erfgoed Meerssen. Bron: Cuypersgenootschap

Gastenboek

  • 16 februari 2011, 17:53
    Henny van de Ven
    gelukkig dat er nog mensen zijn die dit soort gebouwen een zeer warm hart toedragen!!!!
    mijn complimenten: samen sterk!!!!