www.toekomstkerkgebouwen.nl
home

Task Force Toekomst Kerkgebouwen is erkend als goed doel en heeft de ANBI-status. Lees meer hierover op de pagina STEUN en ANBI.
 

Colofon
Informatie: Lilian Grootswagers en Rob Wolters
Tekstuele bijdragen van Door Jelsma

Kloosterkapel Abshoven

  Munstergeleen
In de voormalige kloosterkapel van klooster Abshoven in het Limburgse Munstergeleen huist tegenwoordig 'Brasserie Abshoven'. Voor de grote brand in 1995, stond het klooster Abshoven al leeg. Na de brand lag het pand er jarenlang dakloos en troosteloos bij. Het grootste gedeelte van het klooster is helaas gesloopt. De kloosterkerk of kapel is overeind gebleven. Door de jaren heen zijn vele plannen de revue gepasseerd, slechts het plan voor een brasserie heeft het gered. Het unieke pand werd door René Joosten in 2013 gekocht en op 3 juni 2014 is de brasserie geopend.

Abshoven is genoemd naar een hoeve behorende aan de abdij van Val-Dieu in het Belgische Aubel. Van het 18e-eeuwse complex waren tot 1995 nog het herenhuis, de zuidelijke vleugel en een schuur uit de jaren 1715-17 bewaard gebleven.

De abdijhoeve groeide begin 20e eeuw uit tot een volwaardig klooster. In 1901 werd het gebouw een zusterklooster met daarin een kindertehuis, Huize Abshoven. Nadat het klooster was gesloten brandde het in 1995 grotendeels af.
Bij de herontwikkeling van het gebied om het klooster heen, zijn de schuren van het in verval geraakte complex afgebroken. Het enige dat momenteel nog overeind staat, zij het in vervallen staat, zijn het voormalige klooster en de kapel. Van het herenhuis staat nog een klein deel van de voorgevel overeind en is een middeleeuwse kelder bewaard gebleven.
In 2011 werd tussen de gemeente Sittard-Geleen en een projectontwikkelaar een vaststellingsovereenkomst gesloten, waarbij werd geregeld dat het klooster, de kapel en de middeleeuwse kelder van het voormalige abtshuis gerestaureerd zouden worden. Ook de Engelse tuin zal daarbij hersteld worden.

Gastenboek

Geen berichten gevonden