www.toekomstkerkgebouwen.nl
home

Task Force Toekomst Kerkgebouwen is erkend als goed doel en heeft de ANBI-status. Lees meer hierover op de pagina STEUN en ANBI.
 

Colofon
Informatie: Lilian Grootswagers en Rob Wolters
Tekstuele bijdragen van Door Jelsma

Lambertuskerk

  Maastricht
www.toekomstkerkgebouwen.nl
Vanwege instortingsgevaar sinds 1985 niet meer in gebruik en verkocht. Aangewezen als monument ter voorkoming van sloop. Totale restauratiekosten worden geschat op € 12 miljoen.
Eigendom van woningstichting Servatius.
In de zomer van 2009 kwam de doorbraak na jarenlange lobby:
Juni 2009: Rijkssubsidie in het kader van wijk en crisesaanpak € 3,8 miljoen. Monumentenzorg OCW € 3 miljoen. De gemeente Maastricht vanaf 2003 € 1,6 miljoen gereserveerd. De Provincie Limburg en woningstichting Servatius en de gemeente Maastricht maakten gezamenlijk het financiele plaatje rond.
Start restauratie december 2009.
De restauratie zal naar verwachting bijna twee jaar duren en biedt werk aan circa 160 mensen. De Lambertuskapel wordt in ere hersteld.

Gastenboek

  • 22 augustus 2011, 03:16
    Elsermans
    Ik ben blij dat deze prachtige kerk gered is van de sloop.