www.toekomstkerkgebouwen.nl
home

Task Force Toekomst Kerkgebouwen is erkend als goed doel en heeft de ANBI-status. Lees meer hierover op de pagina STEUN en ANBI.
 

Colofon
Informatie: Lilian Grootswagers en Rob Wolters
Tekstuele bijdragen van Door Jelsma

RK Engelbewaarderskerk

  Hoorn
www.toekomstkerkgebouwen.nl
Door het bisdom is sluiting en mogelijke sloop aangekondigd voor deze belangwekkende wederopbouwkerk. Op 20 november 2009 is gemeentelijke bescherming aangevraagd. Door de gemeente is direct gereageerd dat op 29 september 2009 het college heeft besloten dat de kerk zonder motivatie geen gemeentelijk monument wordt. Tegen dit besluit is bezwaar aangetekend. Er loopt nu een juridisch steekspel om te bepalen of ons bezwaar ontvankelijk is. Verder zal na de raadsverkiezingen een ander college komen waarbij de verantwoordelijke wethouder niet meer terug keert. Daarnaast zal worden bekeken of er een rijksaanvraag kan worden ingediend omdat de kerk in 2011 de leeftijd van 50 jaar bereikt.

Gastenboek

  • 17 juni 2011, 17:30
    Job van Nes
    Deze kerk, waarin op 2e pinksterdag 13 juni 2011 de laatste R.K. viering plaatsvond, zal gelukkig niet worden gesloopt. Er komt een uitvaartcentrum in. In dit kader zal wel inbouw in de kerkruimte plaatsvinden.