www.toekomstkerkgebouwen.nl
home

Task Force Toekomst Kerkgebouwen is erkend als goed doel en heeft de ANBI-status. Lees meer hierover op de pagina STEUN en ANBI.
 

Colofon
Informatie: Lilian Grootswagers en Rob Wolters
Tekstuele bijdragen van Door Jelsma

RK-kerk Christus Koning

  Heerlen
www.toekomstkerkgebouwen.nl
Belangrijke wederopbouwkerk. Wordt bedreigd en inmiddels is een sloopvergunning afgegeven. In juni 2008 werd door ons een verzoek aan de gemeente Heerlen gedaan om de kerk aan de wijzen als gemeentelijk monument. Inmiddels heeft ook de gemeenteraad van Heerlen besloten voor behoud van de kerk. Toch heeft B&W van Heerlen het verzoek tot aanwijzing op 13 oktober 2009 op economische gronden afgewezen omdat de kerk niet meer wordt gebruik en door de leegstand onveilige situaties veroorzaakt. Verder behoort de wijk Vrieheide waarin de kerk bevindt, voor de gemeente niet tot de prioritaire wijken. Tegen het besluit is bezwaar ingediend omdat de gemeentelijke monumentenverordening niet is toegepast. Zo is geen advies ingewonnen van de monumentencommissie. Het bezwaar is op 20 januari 2010 door de gemeente niet ontvankelijk verklaard omdat statuten van het genootschap dat op verzoek van de gemeente moesten worden overlegd, per mail zijn verzonden en dat wordt door de gemeente niet geaccepteerd. Het bezwaarschrift met aanvullingen zijn wel per post en fax verzonden. Tegen het besluit is op 1 maart 2010 beroep bij de rechtbank Maastricht ingesteld.
Foto en meer informatie via de website Kerkgebouwen in Limburg.

Gastenboek

Geen berichten gevonden