www.toekomstkerkgebouwen.nl
home

Task Force Toekomst Kerkgebouwen is erkend als goed doel en heeft de ANBI-status. Lees meer hierover op de pagina STEUN en ANBI.
 

Colofon
Informatie: Lilian Grootswagers en Rob Wolters
Tekstuele bijdragen van Door Jelsma

RK-Sint Jozefkerk

  Kaatsheuvel
www.toekomstkerkgebouwen.nl
Door onduidelijke oorzaken is de rijksmonumentenstatus van het door het MSP-geselecteerde kerk niet doorgegaan. Ondertussen is de kerk aan de eredienst onttrokken en wordt bedreigd door sloop. De gemeente Loon op Zand wil geen bescherming vanwege de angst om schadeclaims van de eigenaar. Op 28 juni 2006 vraagt de Stichting Erfgoed Kaatsheuvel de rijksmonumentenstatus aan. Ondanks het positieve advies van de Raad voor Cultuur is de aanvraag op grond van de Tijdelijke Beleidsmaatregel dat op 1 juli 2007 in werking is getreden, op 20 september 2007 afgewezen. Op 29 oktober 2007 is bezwaar gemaakt tegen dit besluit. Op 8 oktober 2008 is een hoorzitting gehouden door de Commissie van Bezwaarschriften van OCW. De commissie heeft in februari 2009 de minister geadviseerd om het bezwaar gegrond te verklaren. Op 17 juni 2009 heeft minister Plasterk besloten dat de kerk toch geen rijksmonument wordt omdat de kerk volgens de minister ingevolge de verzwaarde beleidsregels niet voldoet aan de term “topmonument”. Alle partijen zijn het over eens dat de kerk van boven lokaal belang is en volgens de MSP-richtlijnen monumentwaardig op rijksniveau. De minister heeft adviezen van Raad van Cultuur en eigen bezwarencommissie naast zich neergelegd. Samen met Stichting Erfgoed Kaatsheuvel STERK is beroep aangetekend bij de Rechtbank Breda. Dat beroep is behandeld in november 2009. In een tussenvonnis van december 2009 heeft de rechtbank besloten dat door de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak een nader onderzoek dient plaats te vinden of de kerk een topmonument is omdat het standpunt van de minister anders is dan de standpunten van Raad voor Cultuur, Commissie Bezwaarschriften OCW, STERK en Cuypersgenootschap. Het onderzoek is door de Stichting afgerond en in het voorjaar 2010 wordt het rapport verwacht. Aangenomen wordt dat de rechtbank het rapport zal overnemen.
Dcember 2010 wordt bekend dat de St. Jozefkerk in Kaatsheuvel toch niet gesloopt mag worden. De bestuursrechter van de rechtbank in Breda wijst het gebouw aan als een beschermd rijksmonument.

Gastenboek

Geen berichten gevonden