www.toekomstkerkgebouwen.nl
home

Task Force Toekomst Kerkgebouwen is erkend als goed doel en heeft de ANBI-status. Lees meer hierover op de pagina STEUN en ANBI.
 

Colofon
Informatie: Lilian Grootswagers en Rob Wolters
Tekstuele bijdragen van Door Jelsma

RK-Sint Stephanuskerk

  Moerdijk
www.toekomstkerkgebouwen.nl
Deze belangwekkende kerk wordt direct in haar voortbestaan bedreigd. Er zijn plannen tot vervanging van de kerk door een gemeenschapscentrum waarbij de toren behouden blijft. Er zal bekeken worden of er een rijksaanvraag komt omdat de gemeentelijke verordening niet voorziet in het aanwijzen van gemeentelijke monumenten.

Gastenboek

Geen berichten gevonden