www.toekomstkerkgebouwen.nl
home

Task Force Toekomst Kerkgebouwen is erkend als goed doel en heeft de ANBI-status. Lees meer hierover op de pagina STEUN en ANBI.
 

Colofon
Informatie: Lilian Grootswagers en Rob Wolters
Tekstuele bijdragen van Door Jelsma

RK-St. Bernardus of Scheepjeskerk

  Hazerswoude-Groenendijk
www.toekomstkerkgebouwen.nl
2000 Verzoek aan prov. ZH waarom de kerk niet is voorgedragen voor de MSP-lijst; 2004 verzoek nog steeds niet beantwoord; Parochie bekijkt nog of deze kerk moet worden afgestoten. Medio oktober 2003 neigt de parochie tot afstoting van de kerk. Tevens is in het Leidsch Dagblad een artikel opgenomen. In februari 2004 is er een informatieavond gehouden voor belangstellenden waarbij Arjen Looijenga namens het CG. een uiteenzetting over de architectuur van de kerk heeft gegeven. In het voorjaar van 2005 kondigt het bisdom aan dat de kerk zal worden gesloten. De toekomst van de kerk is ongewis. Door een actieve plaatselijke stichting worden pogingen ondernomen om de kerk te laten herbestemmen in plaats van sloop. Ook de gemeente Rijnwoude is voorstander van behoud, maar heeft geen monumentenbeleid. Inmiddels is in januari 2006 de aanvraag ingediend om de kerk te plaatsen op de rijksmonumentenlijst. Overigens stond de kerk in het begin van de jaren ’70 ook op de rijkslijst. Op verzoek van het kerkbestuur werd de kerk weer van de lijst afgehaald.
Inmiddels heeft de gemeenteraad op 2 maart j.l. een nieuwe monumentenverordening vastgesteld waarbij de plaatsingsprocedure op de gemeentelijke monumentenlijst is omschreven. Op 20-10-2006 heeft de Raad voor Cultuur de minister geadviseerd om de Scheepjeskerk te plaatsen op de rijksmonumentenlijst. De gemeente heeft datzelfde in december 2006 gedaan ondanks verzoeken van het kerkbestuur en de Paters Ongeschoeide Karmelieten om dat niet te doen. Ondanks deze positieve adviezen heeft de minister in juni 2007 op grond van de Tijdelijke Beleidsregel besloten om de kerk niet als rijksmonument aan te wijzen. Tegen dit besluit is bezwaar ingediend. In november 2008 heeft minister Plasterk ook het bezwaar ongegrond verklaard omdat de kerk inwendig is gewijzigd en er meer kerken uit die periode zijn beschermd. Tegen dit besluit is in december 2008 beroep bij de rechtbank aangetekend. Verder is er bij de gemeente Rijnwoude een verzoek gedaan tot aanwijzing van de kerk als gemeentelijk monument. Dit verzoek is in behandeling genomen. De kans is groot dat de gemeente de kerk zal beschermen. In mei 2010 wordt het beroep door de rechtbank behandeld.
Meer informatie: www.scheepjeskerk.nl

Gastenboek

Geen berichten gevonden