www.toekomstkerkgebouwen.nl
home

Task Force Toekomst Kerkgebouwen is erkend als goed doel en heeft de ANBI-status. Lees meer hierover op de pagina STEUN en ANBI.
 

Colofon
Informatie: Lilian Grootswagers en Rob Wolters
Tekstuele bijdragen van Door Jelsma

Schanskerk

  Uithoorn
www.toekomstkerkgebouwen.nl
Verbouwing, uitbreiding en modernisering interieur 1965. Daarbij is de oude koorafsluiting vervangen door een moderne koorpartij. Buiten gebruik als R.K. kerk najaar 2007; sindsdien in enig verval. Enkele voorwerpen uit deze kerk zijn in 2008 overgebracht naar de Sacramentskerk, de tweede R.K. kerk in Uithoorn. O.a. 4 houten Evangelistenbeelden, de Kruiswegstaties. De oorspronkelijke sloopplannen leken vanaf najaar 2009 van de baan. Er zou, in overleg tussen het Bisdom Haarlem-Amsterdam en de Gemeente Uithoorn, worden gezocht naar een waardige herbestemming. Naar aanleiding van een alarm over instortingsgevaar van de torens, op 10 mei 2012, zijn op 10-11 mei 2012 de twee torenkruisen en de zandstenen kruisvormige bekroning van de voorgevel verwijderd (zie ook "In de media" hieronder). De toekomst van dit kerkgebouw is uiterst onzeker: bedreigd met sloop. Indien de kerk gesloopt wordt, verdwijnt hiermee één van de laatst overgebleven kerkgebouwen van architect Van den Brink.

November 2012: Geen vergunning sloop Schanskerk in Uithoorn Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten geen omgevingsvergunning voor de sloop van de St. Jan de Doperkerk, beter bekend als Schanskerk, af te geven. De Rooms Katholieke Parochie Emmaüs heeft op 7 juni 2012 een aanvraag voor deze vergunning ingediend. Omdat de Schanskerk een gemeentelijk monument is, heeft het college advies gevraagd aan de monumentencommissie. Het advies is naar de mening van het college zorgvuldig tot stand gekomen. Mede op basis van dit advies is het besluit van het college genomen.

Gastenboek

Geen berichten gevonden