www.toekomstkerkgebouwen.nl
home

Task Force Toekomst Kerkgebouwen is erkend als goed doel en heeft de ANBI-status. Lees meer hierover op de pagina STEUN en ANBI.
 

Colofon
Informatie: Lilian Grootswagers en Rob Wolters
Tekstuele bijdragen van Door Jelsma

St. Plechelmus

  Hengelo
www.toekomstkerkgebouwen.nl
De Dr.Schaepmanstichting/basisschool St. Plechelmus is genomineerd voor de gouden piramide 2010. De Gouden Piramide is de jaarlijkse Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening. De Rijksprijs wordt toegekend naar aanleiding van één of meerdere gerealiseerde projecten waarvan de totstandkoming en het eindresultaat een toonbeeld zijn van de bijzondere rol die inspirerend opdrachtgeverschap bij het ontwerp- en bouwproces kan spelen. De Gouden Piramide (www.goudenpiramide.nl) is een gezamenlijk initiatief van de ministeries van VROM, LNV, OCW en VenW.
De jury van de Gouden Piramide, onder leiding van Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol, bracht de volgende redengeving naar voren; "De directeur van een RK-basisschool in Hengelo heeft met veel volharding een proces op gang gebracht om een nabijgelegen, leegstaande kerk te benutten om de groeiende school een nieuw onderdak te bieden. De architect, specialist in scholenbouw uit de regio, werd een vaste bondgenoot die de plannen moest vormgeven. Gekozen werd voor een twee-eenheid: de school zou als een nieuw ‘gebouw’ in de oude kerk ingepast worden. De twee ‘afzonderlijke identiteiten’ zouden zo maximaal herkenbaar blijven. Er moest jarenlang veel scepsis overwonnen worden om het uitzonderlijke scholenproject gerealiseerd te krijgen."

Gastenboek

Geen berichten gevonden