www.toekomstkerkgebouwen.nl
herbestemming
www.toekomstkerkgebouwen.nl
De herbestemde Van Paduakerk in Tilburg is nu de werkplaats van glazenier
Stef Hagemeier.
Foto: Harm Jan Wilbrink

H. Antonius Abtkerk

  Bergen op Zoom
www.toekomstkerkgebouwen.nl

De voormalige H. Antonius Abtkerk te Bergen op Zoom, zonder monumentale status, is in 2002 als kerk gesloten en aangekocht door een woningbouwvereniging. Men wilde nieuwbouw realiseren. De bevolking verweerde zich tegen de plannen. De kerk neemt een centrale rol in het wijkgebeuren in. De gemeente betaalde de haalbaarheidsstudie. De uitkomst gaf voldoende perspectief voor herbestemming. De gemeente heeft ook een financiele bijdrage geleverd voor de realisering van de herbestemming. Momenteel wijkcentrum: kinderdagverlbijf, wijkconsulent en wijkagent houden er zitting, kruisvereniging spreekuur etc. De oorspronkelijke kapel is gehandhaafd. Deze plek, de centrale ontmoetingsplaats in de wijk, is op deze manier behouden.

Gastenboek

Geen berichten gevonden