www.toekomstkerkgebouwen.nl
herbestemming
www.toekomstkerkgebouwen.nl
De herbestemde Van Paduakerk in Tilburg is nu de werkplaats van glazenier
Stef Hagemeier.
Foto: Harm Jan Wilbrink

Lambertuskerk

  Maastricht
www.toekomstkerkgebouwen.nl
Vanwege instortingsgevaar sinds 1985 niet meer in gebruik en verkocht. Aangewezen als monument ter voorkoming van sloop. Totale restauratiekosten worden geschat op € 12 miljoen.
Eigendom van woningstichting Servatius.
In de zomer van 2009 kwam de doorbraak na jarenlange lobby:
Juni 2009: Rijkssubsidie in het kader van wijk en crisesaanpak € 3,8 miljoen. Monumentenzorg OCW € 3 miljoen. De gemeente Maastricht vanaf 2003 € 1,6 miljoen gereserveerd. De Provincie Limburg en woningstichting Servatius en de gemeente Maastricht maakten gezamenlijk het financiele plaatje rond.
Start restauratie december 2009.
De restauratie zal naar verwachting bijna twee jaar duren en biedt werk aan circa 160 mensen. De Lambertuskapel wordt in ere hersteld.

Gastenboek

  • 22 augustus 2011, 03:16
    Elsermans
    Ik ben blij dat deze prachtige kerk gered is van de sloop.