www.toekomstkerkgebouwen.nl
actie
www.toekomstkerkgebouwen.nl
Foto: Harm Jan Wilbrink
bedreigd
RK-Sint Egbertuskerk
www.toekomstkerkgebouwen.nl RK-Sint Egbertuskerk
Almelo

1922-1930, Jan Stuyt
Foto: Wikipedia
Meer informatie
gesloopt
Christoffelkerk
www.toekomstkerkgebouwen.nl Christoffelkerk
Almelo

In 2009 gesloopt.

Meer informatie
in behandeling
Herv. Jeruzalemkerk
www.toekomstkerkgebouwen.nl Herv. Jeruzalemkerk
Zwolle

1930-1933, G. van Hoogevest en M. Meyerink
Meer informatie
nieuwe toekomst
St. Plechelmus
www.toekomstkerkgebouwen.nl St. Plechelmus
Hengelo

Een bijzonder project, waarbij een daltonbasisschool zijn intrek zal nemen in een bestaand kerkgebouw. Zowel de onderwijsmethode van de school als de vormgeving van het kerkgebouw uit 1953 dragen bij aan de bijzonderheid en complexiteit van het plan, ontworpen door LKSVDD architecten
Meer informatie

Creatieve oplossingen

Het actieve gebruik van kerkgebouwen neemt toe, vaak geboren uit noodzaak. Er is een groeiende professionaliteit in het verantwoord gebruiken van kerkgebouwen voor nevenactiviteiten. Daaruit blijkt dat het ook in deze tijd mogelijk is om kerkgebouwen voor de samenleving in stand te houden. Meer daarover vindt u op de pagina multifunctioneel gebruik. Wanneer het niet mogelijk is of gewenst om een kerkgebouw voor de geloofsgemeenschap in stand te houden, dan zijn er nog voldoende goede mogelijkheden voor behoud door herbestemming. De kerken kunnen daar een actieve rol bij spelen. Wanneer een kerkgebouw op een mooie manier behouden blijft voor de buurt, blijft er iets van de herinnering levend, verzoent dit kerkleden met de veranderde situatie, en levert het juist mooie nieuwe kansen op voor iedereen.

Interessante voorbeelden

Een mooi voorbeeld vormt de Stefanuskerk in de wijk Overvecht in Utrecht. De naoorlogse kerk werd door de Protestantse Gemeente Utrecht te huur aangeboden aan een gemeentelijke stichting voor kunsthuisvesting, met recht van koop. Het gebouw heeft nu een actieve culturele functie voor de buurt.

De eveneens naoorlogse RK-Pius X-kerk in Alkmaar kon worden behouden doordat hij gedeeltelijk werd verbouwd tot hospicium voor terminale patiënten. Het indrukwekkende 60-meter lange glas-in-lood raam van Jaap Min kan nu opnieuw bewonderd worden vanuit de verkleinde kerkruimte.

De neogotische Oranjekerk in Amsterdam werd na verzet van de buurt tegen sloop verbouwd tot een vernieuwde kerkruimte in het ene gedeelte van de kerk, en ruimtes voor creatieve bedrijvigheid in het andere. Het gebouw functioneert nu actief in een dubbelrol, en is met zijn karakteristieke uitstraling en geschiedenis behouden voor de buurt.

Meer informatie over nieuwe vormen van financiering vindt u in de notitie:
Financiering kerkgebouwen (nog niet beschikbaar)

Algemene tips vindt u in het bestand:
Tips voor kerken

Maak de juiste keuze voor uw eigen situatie

Soms biedt een andere constructie voor het eigendom of het beheer van het kerkgebouw nieuwe openingen. Belangrijk bij het zoeken naar oplossingen voor het behoud is dat er een keuze wordt gemaakt die past bij uw situatie en het karakter van het gebouw.
De Rooms-katholieke kerk is bijvoorbeeld in bepaalde opzichten terughoudender met nevenactiviteiten, vanwege het gewijde karakter van het gebouw. Maar ook dan zijn er oplossingen mogelijk.

-Het aartsbisdom Utrecht gaf in 2004 de notitie ‘Geef uw gebouw toekomst’ uit, waarin diverse oplossingen worden aangereikt. Op te vragen bij het bisdom.

-De werkgroep Kerkbouw van de Protestantse Kerk in Nederland gaf in mei 2007 de uitgebreide studie ‘Kansen voor kerkgebouwen, vragen & uitdagingen bij gebruik en herbestemming’ uit. Te bestellen bij het Landelijk Dienstencentrum van de PKN.

-In onze notitie Tips voor kerken vindt u onze belangrijkste aanbevelingen op een rij.