www.toekomstkerkgebouwen.nl
actie
www.toekomstkerkgebouwen.nl
Foto: Harm Jan Wilbrink
bedreigd
Geref. Grote kerk
www.toekomstkerkgebouwen.nl Geref. Grote kerk
Halfweg

1918-1919, Tjeerd Kuipers
Meer informatie
Geref. Zuiderkerk
www.toekomstkerkgebouwen.nl Geref. Zuiderkerk
Hilversum

1923-1924, A. de Maaker
Foto: www.tgooi.info
Meer informatie
Herv. Zaandijkerkerk
www.toekomstkerkgebouwen.nl Herv. Zaandijkerkerk
Zaandijk

1878-1880
Meer informatie
RK Engelbewaarderskerk
www.toekomstkerkgebouwen.nl RK Engelbewaarderskerk
Hoorn

Voor deze opvallende witte kerk, bijgenaamd de 'Corbusierkerk' die sinds begin jaren ’60 aan de Johannes Poststraat staat, ligt een plan klaar voor woningen op die plek en daarom zou de H.H. Engelbewaarderskerk gesloopt moeten worden.
Meer informatie
RK-H. Sacramentskerk
www.toekomstkerkgebouwen.nl RK-H. Sacramentskerk
Tuindorp Oostzaan

A. Evers en G.J.M. Sarlemijn,1952
Meer informatie
RK-kerk OLV. Geboorte
www.toekomstkerkgebouwen.nl RK-kerk OLV. Geboorte
Halfweg

1928-1929, J. Kuyt
Meer informatie
RK-kerk St. Willibrordus buiten de Veste/De Hoeksteen/ Afrikahuis
www.toekomstkerkgebouwen.nl RK-kerk St. Willibrordus buiten de Veste/De Hoeksteen/ Afrikahuis
Amsterdam-De Pijp

1968, architect J. van Stigt
Foto: www.bma.amsterdam.nl
Meer informatie
RK-Sint Annakerk
www.toekomstkerkgebouwen.nl RK-Sint Annakerk
Amstelveen

1927-1928, J.P.L. Hendriks & H.C.M. van Beers
Meer informatie
RK-St. Urbanuskerk met pastorie
www.toekomstkerkgebouwen.nl RK-St. Urbanuskerk met pastorie
Duivendrecht

1877, Th. Asseler
Meer informatie
in behandeling
Herv. Verlosserkerk
www.toekomstkerkgebouwen.nl Herv. Verlosserkerk
Bussum

1956-1957, C.H. Nielsen
Foto: www.tgooi.info
Meer informatie
Schanskerk
www.toekomstkerkgebouwen.nl Schanskerk
Uithoorn

Neoromaans kerkgebouw, met twee torens, ontworpen door H.J. van den Brink (1816-1883).
Meer informatie
nieuwe toekomst
Chassékerk
Chassékerk
Amsterdam

1925-1926, K.P. Tholens
Meer informatie
Clemenskerk
www.toekomstkerkgebouwen.nl Clemenskerk
Hilversum

De voormalige Rooms-katholieke kerk werd gebouwd in 1914 door de Rotterdamse architect J.W.A.van Gils, en werd in 1996 gesloten voor gebruik. Sindsdien wordt door diverse partijen gestreefd naar een goede nieuwe toekomst voor het kerkgebouw.

Meer informatie
Geref. Pinksterkerk
www.toekomstkerkgebouwen.nl Geref. Pinksterkerk
Heemstede

1957, Chr. Nielsen & J. Spruit
Meer informatie
Posthoornkerk
www.toekomstkerkgebouwen.nl Posthoornkerk
Amsterdam

Meer informatie
RK-Sint Josephkerk, pastorie en klooster
www.toekomstkerkgebouwen.nl RK-Sint Josephkerk, pastorie en klooster
Amsterdam-Bos en Lommer

1951-1952, G.H.M. Holt & K.P. Tholens
Meer informatie
Zuid-Oosterkerk
Zuid-Oosterkerk
Haarlem

De kerk is tegenwoordig eigenaar van woningcorporatie Pré Wonen. Begin volgend jaar zal er een nieuwe huurder intrekken. Het gaat om het Haarlemse softwarebedrijf ProActive. Het kerkje, gebouwd in 1935 is een ontwerp van architect B.T. Boeyinga (1889 – 1969). Tot vier jaar geleden werd het intensief gebruikt door de Pinkstergemeente Immanuël. Toen die daar uit haar jasje groeide en naar een ruimer gebouw in Haarlem-Noord vertrok, kwam de kerk leeg te staan. Dit leek het einde in te luiden van de Zuid-Oosterkerk. Er lag zelfs al een nieuwbouwplan klaar.

Meer informatie

Creatieve oplossingen

Het actieve gebruik van kerkgebouwen neemt toe, vaak geboren uit noodzaak. Er is een groeiende professionaliteit in het verantwoord gebruiken van kerkgebouwen voor nevenactiviteiten. Daaruit blijkt dat het ook in deze tijd mogelijk is om kerkgebouwen voor de samenleving in stand te houden. Meer daarover vindt u op de pagina multifunctioneel gebruik. Wanneer het niet mogelijk is of gewenst om een kerkgebouw voor de geloofsgemeenschap in stand te houden, dan zijn er nog voldoende goede mogelijkheden voor behoud door herbestemming. De kerken kunnen daar een actieve rol bij spelen. Wanneer een kerkgebouw op een mooie manier behouden blijft voor de buurt, blijft er iets van de herinnering levend, verzoent dit kerkleden met de veranderde situatie, en levert het juist mooie nieuwe kansen op voor iedereen.

Interessante voorbeelden

Een mooi voorbeeld vormt de Stefanuskerk in de wijk Overvecht in Utrecht. De naoorlogse kerk werd door de Protestantse Gemeente Utrecht te huur aangeboden aan een gemeentelijke stichting voor kunsthuisvesting, met recht van koop. Het gebouw heeft nu een actieve culturele functie voor de buurt.

De eveneens naoorlogse RK-Pius X-kerk in Alkmaar kon worden behouden doordat hij gedeeltelijk werd verbouwd tot hospicium voor terminale patiënten. Het indrukwekkende 60-meter lange glas-in-lood raam van Jaap Min kan nu opnieuw bewonderd worden vanuit de verkleinde kerkruimte.

De neogotische Oranjekerk in Amsterdam werd na verzet van de buurt tegen sloop verbouwd tot een vernieuwde kerkruimte in het ene gedeelte van de kerk, en ruimtes voor creatieve bedrijvigheid in het andere. Het gebouw functioneert nu actief in een dubbelrol, en is met zijn karakteristieke uitstraling en geschiedenis behouden voor de buurt.

Meer informatie over nieuwe vormen van financiering vindt u in de notitie:
Financiering kerkgebouwen (nog niet beschikbaar)

Algemene tips vindt u in het bestand:
Tips voor kerken

Maak de juiste keuze voor uw eigen situatie

Soms biedt een andere constructie voor het eigendom of het beheer van het kerkgebouw nieuwe openingen. Belangrijk bij het zoeken naar oplossingen voor het behoud is dat er een keuze wordt gemaakt die past bij uw situatie en het karakter van het gebouw.
De Rooms-katholieke kerk is bijvoorbeeld in bepaalde opzichten terughoudender met nevenactiviteiten, vanwege het gewijde karakter van het gebouw. Maar ook dan zijn er oplossingen mogelijk.

-Het aartsbisdom Utrecht gaf in 2004 de notitie ‘Geef uw gebouw toekomst’ uit, waarin diverse oplossingen worden aangereikt. Op te vragen bij het bisdom.

-De werkgroep Kerkbouw van de Protestantse Kerk in Nederland gaf in mei 2007 de uitgebreide studie ‘Kansen voor kerkgebouwen, vragen & uitdagingen bij gebruik en herbestemming’ uit. Te bestellen bij het Landelijk Dienstencentrum van de PKN.

-In onze notitie Tips voor kerken vindt u onze belangrijkste aanbevelingen op een rij.