www.toekomstkerkgebouwen.nl
herbestemming
www.toekomstkerkgebouwen.nl
De herbestemde Van Paduakerk in Tilburg is nu de werkplaats van glazenier
Stef Hagemeier.
Foto: Harm Jan Wilbrink
maatschappelijk
St. Plechelmus
www.toekomstkerkgebouwen.nl St. Plechelmus
Hengelo

Herbestemming: maatschappelijk
Meer informatie

Kerkgebouw als bijzondere woon- of werkplek

Kerkgebouwen staan vaak op mooie locaties en hebben een karaktervolle uitstraling. Daardoor zijn deze gebouwen in toenemende mate in trek voor particulier of zakelijk gebruik. Kerkgebouwen krijgen een nieuw leven als bijzondere woning, kantoorcomplex boekwinkel, restaurant, werkplaats, atelier, muziekstudio, of medische praktijk. Bij deze vormen van herbestemming is er in mindere mate sprake van een publiek gebruik van het kerkgebouw. Ook zijn er vaak grote structuuringrepen nodig voor de nieuwe functie. Dit particulier gebruik heeft echter veel kerkgebouwen van de sloop gered, waardoor ze in het stads- of dorpsgezicht behouden zijn. Sommige vormen van particuliere herbestemming worden nadrukkelijk afgewezen door kerkleiders, omdat men ze niet respectvol vindt ten opzichte van de oorspronkelijke bestemming.
Enkele voorbeelden van particulier gebruik van kerkgebouwen vindt u hieronder. Voor meer voorbeelden verwijzen we naar de Notitie: Kerkgebouwen met toekomst, en naar het artikel op de website van KEI: Wat is passende herbestemming voor een kerkgebouw? Zie www.kei-centrum.nl.

Van Paduakerk in Tilburg als glazenierbedrijf

Dit rijksmonument is op een bijzondere manier herbestemd tot glazenierbedrijf met atelier. Het is een herbestemming die zonder enige vorm van overheidssubsidie is gerealiseerd en zonder de constructie van het kerkbouw aan te tasten, d.w.z. een volledig reversibele inrichting (bedrijfsbox in kerk). De enige aantasting betreft de altaren, die zijn verwijderd op last van het bisdom Den Bosch. Zie ook: www.glasinloodnet.nl en www.katholieknieuwsblad.nl.

Noorderkerk te Apeldoorn als kantorencomplex

In deze Apeldoornse kerk werd een kantorencomplex geïntegreerd in het kerkgebouw met behoud van ruimtelijke werking en monumentaal karakter. Zie www.harmonischearchitectuur.com

Kapel van de Broeders van Huize Padua te Boekel werd starterswoningcomplex

Deze voormalige kapelkerk in Boekel van de Broeders van Huize Padua werd omgevormd tot een starters-appartementencomplex. De kerk werd hiermee “onder de sloophamer vandaan gehaald”, want er was reeds een sloopvergunning afgegeven.

Onderwerp van kerkelijke en maatschappelijke discussie

-De St. Josephkerk in Den Bosch werd Party- en zalencentrum Orangerie, zeer tegen de wens van het bisdom Den Bosch. Anderen noemen het acceptabel of erg mooi (zie www.orangerie.nl-De Bernadettekerk in Helmond werd supermarkt. Deze kerk wordt vaak genoemd als schoolvoorbeeld van ongewenste herbestemming, maar de buurt is tevreden dat het kerkgebouw hierdoor behouden is gebleven.

-Holland Casino in het voormalige St. Catharinaklooster in Breda. In 1814 werd het klooster kazerne, nu is het één van de meest succesvolle casino’s in Nederland.