www.toekomstkerkgebouwen.nl
nieuws
www.toekomstkerkgebouwen.nl
 De herbestemde Hasseltse Kerk, nu wijkcentrum de Poorten in Tilburg.
Foto: Harm Jan Wilbrink
05 februari 2008

'Weltjournal' in Nederland

Het 'Weltjournal' van de Oostenrijkse televisie was in Nederland om een reportage te maken over de situatie van de kerkgebouwen. Er werd o.a. gefilmd in Maastricht, Helmond en Amsterdam. In Amsterdam-Slotervaart gaf Task Force-lid en architectuurhistoricus Gerrit Vermeer toelichting in de Pius X-kerk, die zich op dit moment in een acute situatie bevindt.
 Pius-X kerk in Slotervaart. Foto: Guido Hoogewoud.

Het kerkgebouw werd n.a.v. de fusie van twee Rooms-katholieke parochies in Amsterdam-Nieuw-west gesloten, ondanks actief medegebruik door een bloeiende Poolse parochie. Het kerkgebouw met pastorie en grond werd op 14 december 2007 op last van het gefuseerde parochiebestuur en het bisdom Haarlem voor 1,4 miljoen euro verkocht aan Woningcorporatie De Alliantie met de verplichting de kerk binnen een jaar te slopen.


De meerderheid van de raad van Stadsdeel Slotervaart sprak zich in november vorig jaar echter al uit voor behoud en onderzoek van de mogelijkheden voor herbestemming van het gebouw. Desondanks werd door het bisdom in december bij het stadsdeel een sloopvergunning aangevraagd.

Wethouder van monumenten van de centrale stad Tjeerd Herrema nam de kerk in januari op in de top 100 van belangrijke naoorlogse bouwkunst in Amsterdam.

De Pius X-kerk is een bijzonder kerkgebouw uit 1961, met Toscaanse en modernistische kenmerken. De kerk is gebouwd door Jan van der Laan, één van de grondleggers van de Bossche School-architectuur. Hij wordt geroemd om de zuiverheid van de verhoudingen in zijn werk, een belangrijk aandachtspunt bij de Bossche School. Zie ook de website van het Nai. De Pius X is onderdeel van een stedenbouwkundig geheel met school en plein waar meer kenmerkende Bossche Schoolaspecten in zijn terug te vinden, zoals de relatie tussen binnen- en buitenruimtes en elementair materiaalgebruik. Het wandmozaïek bij de entree van de kerk verbeeldt ‘de schepping’.
De Oostenrijkse reporter toonde zich nogal ontdaan over de wijze waarop in Nederland met de kerkgebouwen -waaronder ook belangwekkende architectuur- wordt omgesprongen. Bisdom, parochie en woningcorporatie wilden niet aan de uitzending meewerken.