www.toekomstkerkgebouwen.nl
nieuws
www.toekomstkerkgebouwen.nl
 De herbestemde Hasseltse Kerk, nu wijkcentrum de Poorten in Tilburg.
Foto: Harm Jan Wilbrink
18 november 2010

Europees forum voor toekomst religieus erfgoed ziet het levenslicht!

Task Force Toekomst Kerkgebouwen neemt zitting in Internationale stuurgroep

In Canterbury in Groot-Brittannië kwamen van 10 tot 13 november 2010 vertegenwoordigers uit meer dan 24 verschillende landen bijeen om een internationaal netwerk samen te stellen rondom de toekomst van religieus erfgoed in Europa. Nog niet eerder werd internationale deskundigheid op dit gebied op deze schaal gebundeld. Kennis delen en aandacht vragen voor de bedreiging van dit erfgoed op landelijk zowel als Europees niveau is één van de speerpunten van het netwerk.
Onderwerpen die besproken zijn tijdens het forum ‘Working together for places of worship’ door meer dan 50 vertegenwoordigers vanuit Europa, Canada en Rusland zijn onder andere de verwachte sluiting van 1200 kerken en tientallen kloosters in Nederland, de leegstand in België en Frankrijk, de situatie in Oost-Europa en Rusland, de ontwikkeling en geslaagde herbestemming van leegstaande Anglicaanse kerkgebouwen in Engeland, het onderzoek naar duurzame oplossingen door de universiteit van Gottland en het ‘crafts laboratory’ van de universiteit van Gothenborg. Belangrijke aspecten van het religieus erfgoed die door de verschillende delegaties naar voren gebracht werden zijn: de betekenis voor de gemeenschap, het eigendom (juridisch dan wel publiek ), gedeelde verantwoordelijkheid, hergebruik, publieke toegankelijkheid en betrokkenheid van de politiek.
Enkele internationale experts die tijdens het symposium aanwezig waren: Mrs. Inger Liliequist, DirectorGen. Of the Swedish National Heritage board en Dr. Simon Thurley chief executive of English Hermitage. Een politieke reactie kwam van Sir Alan Beith en een pan-europees perspectief werd gegeven door John Sell, Vice president van Europa Nostra. Crispin Truman van de National Churches Trust bracht ter vergelijking het brede gebruik van religieuze gebouwen in de middeleeuwen ter sprake. Prof. Noppen van de universiteit van Quebec/Canada, een autoriteit op het gebied van herbestemming en behoud, plaatste de problematiek en de kansen in een wereldwijd perspectief.
De internationale stuurgroep van het forum komt in januari 2011 weer bijeen om een werkplan samen te stellen waarin de praktische suggesties van het forum in Canterbury zullen worden uitgewerkt. België en Nederland zijn ook vertegenwoordigd in de stuurgroep. Uit België neemt Prof. Dr. Thomas Coomans van de K.U Leuven zitting in de stuurgroep en uit Nederland Mevr. Lilian Grootswagers, lid van de landelijke Task Force Toekomst Kerkgebouwen.
Meer informatie over het forum via www.placesofworshipeu.org.
Download hier de poster.