www.toekomstkerkgebouwen.nl
nieuws
www.toekomstkerkgebouwen.nl
Maria Goretti, Kerkrade
Foto: Sander van Daal
28 april 2010

Volgende stap voor behoud kerkgebouwen

Leegstand van Friese kerkgebouwen kan worden voorkomen. Dit kan door het bevorderen en benutten van draagvlak voor deze gebouwen. De Deltagroep stelt dit voor in het ‘Halffabricaat Deltaplan Fryske Tsjerken’. De groep maakte het plan in opdracht van de provincie Fryslân en na het raadplegen van vertegenwoordigers uit kerk- en dorpsgemeenschappen en deskundigen. Vandaag overhandigde ds. G. Groeneveld van de Deltagroep het plan aan gedeputeerde Jannewietske de Vries. Lees het oorspronkelijke bericht op de website van de Provincie Friesland.