www.toekomstkerkgebouwen.nl
nieuws
www.toekomstkerkgebouwen.nl
Maria Goretti, Kerkrade
Foto: Sander van Daal
10 december 2010

BOEi redt Clemens op de valreep

BOEi, Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel erfgoed met de restauratie van de Clemenskerk in Hilversum haar eerste stappen gaat zetten op het terrein van behoud van religieus erfgoed in Nederland. Eind december wordt naar verwachting een aanvang gemaakt met de restauratiewerkzaamheden.
Sinds de laatste mis in oktober 1996 is het uit 1914 daterende rijksmonument door het bisdom Haarlem zijn lot overgelaten. Door het ontbreken van onderhoud takelt het gebouw zienderogen af.
Begin augustus 2010 heeft het Bisdom Haarlem een brief ontvangen van het ministerie van Volkshuisvesting. Daarin geeft het ministerie aan dat voor de herbestemming van de Clemens Kerk nog steeds € 2.978.000,- beschikbaar is. In juni 2009 is deze subsidie al door het ministerie in het vooruitzicht gesteld, dit om de crisis in de bouwsector ook via het opknappen van monumenten te bestrijden.
Na vruchteloze gesprekken tussen Bisdom Haarlem, de gemeente Hilversum, woningcorporatie Dudok en de provincie is het dan nu toch gelukt om de vastgelopen gesprekken vlot te trekken.

Meer informatie www.clemenskerkhilversum.nl