www.toekomstkerkgebouwen.nl
nieuws
www.toekomstkerkgebouwen.nl
Maria Goretti, Kerkrade
Foto: Sander van Daal
22 februari 2011

?Kerken, kostbaar, kwetsbaar, kansrijk?

De Stichting Oude Hollandse Kerken (SOHK) bezit negen kerken in Noord-Holland (Westzaan, Beets, Kwadijk, Oudendijk, Oosthuizen, Beverwijk, Jisp, Haringhuizen en Schermerhorn). Gelet op de prognose dat de komende jaren vele kerken in Noord-Holland leeg komen te staan, nam SOHK in 2009 het initiatief om een haalbaarheidsonderzoek te laten verrichten naar nieuwe mogelijkheden van gebruik als middel tot behoud van Noord-Hollandse kerkgebouwen, in het bijzonder de kerken van de SOHK.
In overleg met de provincie Noord-Holland werd een onderzoeksopdracht verleend aan Stadsherstel Amsterdam. In het onderzoeksteam werkten de SOHK en Stadsherstel intensief samen.
Meer informatie in het persbericht hierover.