www.toekomstkerkgebouwen.nl
nieuws
www.toekomstkerkgebouwen.nl
Maria Goretti, Kerkrade
Foto: Sander van Daal
06 november 2012

Geen vergunning sloop Schanskerk in Uithoorn

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten geen omgevingsvergunning voor de sloop van de St. Jan de Doperkerk, beter bekend als Schanskerk, af te geven. De Rooms Katholieke Parochie Emmaüs heeft op 7 juni 2012 een aanvraag voor deze vergunning ingediend. Omdat de Schanskerk een gemeentelijk monument is, heeft het college advies gevraagd aan de monumentencommissie. Het advies is naar de mening van het college zorgvuldig tot stand gekomen. Mede op basis van dit advies is het besluit van het college genomen. De Task Force feliciteert Stichting B.O.U.D. en andere betrokkenen, maar ook het College van B&W van Uithoorn, dat een voorbeeldig besluit heeft genomen.