www.toekomstkerkgebouwen.nl
nieuws
www.toekomstkerkgebouwen.nl
Maria Goretti, Kerkrade
Foto: Sander van Daal
14 oktober 2012

Inventarisatie vrijkomende kerkgebouwen in Friesland

In 2012 heeft de provincie Fryslân een inventarisatie laten uitvoeren met als doel om ideeën te stimuleren voor het hergebruik van vrijkomende kerkgebouwen. De met veel foto’s geïllustreerde inventarisatie is gemaakt door Peter Karstkarel in opdracht van de provincie Fryslân. Wat opviel tijdens de inventarisatie was de betrokkenheid en het enthousiasme van de eigenaren en beheerders van de kerken. Via www.fryslan.nl is het rapport te downloaden.