www.toekomstkerkgebouwen.nl
nieuws
www.toekomstkerkgebouwen.nl
Maria Goretti, Kerkrade
Foto: Sander van Daal
09 januari 2013

Jarenlange impasse leegstaande Bernadette-kerk te Maliskamp

In zijn artikel in het tijdschrift Stadswerk beschrijft de heer Ignace Schretien de jarenlange impasse ronde de Bernadette-kerk te Maliskamp. Partijen staan al jaren lijnrecht tegenover elkaar, en ook de gemeente weet geen oplossing te vinden. De sfeer in de buurt is hierdoor aangetast, net zoals het kerkgebouw, dat door de leegstand onnodig aan kwaliteit verliest. De situatie rond de Bernadette-kerk is typerend voor de strijd rond vele kerkgebouwen in Nederland. Gebrek aan openheid bij kerkbestuurders leidt op veel plaatsen tot spanningen. Kerkbesturen beschouwen de verkoop of sloop nog te veel als een privaatrechtelijke vastgoedtransactie, terwijl hun keuzes vaak grote publieke en ruimtelijke gevolgen hebben.