www.toekomstkerkgebouwen.nl
nieuws
www.toekomstkerkgebouwen.nl
Maria Goretti, Kerkrade
Foto: Sander van Daal
Noord-Brabant
20 december 2015

Buurtkerkenfonds Noord-Brabant

Eigenaren van kerken, dorpsraden of bewonersverenigingen die samen werken aan de herbestemming van hun kerk, kunnen in 2016 gebruik maken van het Buurtkerkenfonds Noord-Brabant, een subsidieregeling van de Provincie Noord-Brabant, uitgevoerd door het Prins Bernhard Cultuurfonds.Lees meer >
Noord-Brabant
09 januari 2013

Jarenlange impasse leegstaande Bernadette-kerk te Maliskamp

In zijn artikel in het tijdschrift Stadswerk beschrijft de heer Ignace Schretien de jarenlange impasse ronde de Bernadette-kerk te Maliskamp. Partijen staan al jaren lijnrecht tegenover elkaar, en ook de gemeente weet geen oplossing te vinden. De sfeer in de buurt is hierdoor aangetast, net zoals het kerkgebouw, dat door de leegstand onnodig aan kwaliteit verliest. De situatie rond de Bernadette-kerk is typerend voor de strijd rond vele kerkgebouwen in Nederland. Gebrek aan openheid bij kerkbestuurders leidt op veel plaatsen tot spanningen. Kerkbesturen beschouwen de verkoop of sloop nog te veel als een privaatrechtelijke vastgoedtransactie, terwijl hun keuzes vaak grote publieke en ruimtelijke gevolgen hebben. Lees meer >
Noord-Holland
06 november 2012

Geen vergunning sloop Schanskerk in Uithoorn

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten geen omgevingsvergunning voor de sloop van de St. Jan de Doperkerk, beter bekend als Schanskerk, af te geven. De Rooms Katholieke Parochie Emmaüs heeft op 7 juni 2012 een aanvraag voor deze vergunning ingediend. Omdat de Schanskerk een gemeentelijk monument is, heeft het college advies gevraagd aan de monumentencommissie. Het advies is naar de mening van het college zorgvuldig tot stand gekomen. Mede op basis van dit advies is het besluit van het college genomen. De Task Force feliciteert Stichting B.O.U.D. en andere betrokkenen, maar ook het College van B&W van Uithoorn, dat een voorbeeldig besluit heeft genomen.Lees meer >
Friesland
14 oktober 2012

Inventarisatie vrijkomende kerkgebouwen in Friesland

In 2012 heeft de provincie Fryslân een inventarisatie laten uitvoeren met als doel om ideeën te stimuleren voor het hergebruik van vrijkomende kerkgebouwen. De met veel foto’s geïllustreerde inventarisatie is gemaakt door Peter Karstkarel in opdracht van de provincie Fryslân. Wat opviel tijdens de inventarisatie was de betrokkenheid en het enthousiasme van de eigenaren en beheerders van de kerken. Via www.fryslan.nl is het rapport te downloaden.Lees meer >
Gelderland
14 augustus 2012

Transformeren kerk met een beperkt budget mogelijk

In Haarlo is een kerk met humor, respect, liefde en creativiteit verbouwd tot een bijzondere loftwoning. Dit project bewijst dat met een slim ontwerp en efficiënt plan, het transformeren van een kerk met een beperkt budget mogelijk is. Lees meer op www.dearchitect.nl of download de pdf van LKSVDD architecten.Lees meer >
Noord-Brabant
31 mei 2012

Task Force maakt bezwaar tegen sloop kerk in Standdaarbuiten

De Task Force Toekomst Kerkgebouwen heeft vernomen dat het college van de gemeente Moerdijk van plan is om de Johannes de Doperkerk in Standdaarbuiten te slopen  ten behoeve van de bouw van een appartementencomplex. De Task Force heeft per brief bezwaar geuiten tegen de sloop van dit historische kerkgebouw. Lees hier de volledige brief.Lees meer >

Oudere berichten

02 april 2012
04 februari 2011
19 januari 2011
05 januari 2010