www.toekomstkerkgebouwen.nl
nieuws
www.toekomstkerkgebouwen.nl

Landelijke task force wil eind aan massale sloop van kerkgebouwen

Woendagavond werd in Woudrichem de “Task Force Toekomst Kerkengebouwen” opgericht. Deze groep burgers uit heel Nederland stelt zich als doel het behoud van kerkgebouwen en kloosters. De Task Force is zeer bezorgd over de honderden kerken die op de nominatie staan, of komen te staan, om te worden vernietigd. Zij wil de massale sloop van kerkgebouwen in Nederland een halt toe roepen en deze gebouwen weer tot een levend deel van de samenleving maken. Als onafhankelijk burger-initiatief wil het daarvoor aandacht vragen van maatschappij en politiek.

De Task Force benadrukt dat er altijd een goede herbestemming gevonden kan worden voor kerkgebouwen die hun oorspronkelijke functie (gedeeltelijk of helemaal) hebben verloren. De groep wil kerkgebouwen liefst zo veel mogelijk openbaar toegankelijk houden. Geld mag volgens de Task Force nooit een doorslaggevend argument ten gunste van sloop zijn. Zij is bezorgd over het huidige rijksbeleid, dat de sloop van kerken in de hand werkt: “Er is bijzonder weinig rijksgeld beschikbaar voor kerkrestauratie, terwijl er nog zeer grote achterstanden zijn. De problemen worden te veel alleen op het bord van kerkgemeenschappen gelegd. Maar kerkgebouwen zijn van ons allemaal”.

De Task Force besloot om haar uitgangspunten neer te leggen in de “Verklaring van Woudrichem”, die in de eerstvolgende vergadering zal worden ondertekend. Daarin is ook de brede motivatie van de groep te vinden: “Wij vinden dat kerkgebouwen en kloosters worden moeten behouden om dat ze de wortels van onze Westerse beschaving weerspiegelen, monumentale en architectonische waarden bezitten, het hart van stad, dorp of wijk zijn, veel burgers er emotioneel mee verbonden zijn, en belangrijke ruimtelijke oriëntatiepunten zijn voor bewoners en toeristen”.

Aan de leiders van kerkgemeenschappen vraagt de Task Force meer begrip en steun voor al die mensen die vechten voor het behoud van “hun kerk”. Dit zijn vaak heel betrokken mensen, die passie voor hun gebouw hebben. De Task Force helpt deze locale groepen om met elkaar in contact te komen en ervaringen uit te wisselen. Ook wordt kennis gedeeld.

De Task Force besloot in haar eerste vergadering om een website te ontwikkelen met informatie over kerkengebouwen, met effectieve tactieken voor behoud en herbestemming, en met goede praktische voorbeelden van behoud en herbestemming. Ook zal zij innovatieve financieringsmogelijkheden voor behoud en restauratie prioriteit geven. Daarvoor worden de landelijke en regionale politiek en financieringsinstellingen benaderd. Er zal een actie “Open Kerk” worden uitgewerkt, met als doel praktische suggesties te doen om kerkgebouwen aantrekkelijker te maken voor bezoek van bredere lagen van de bevolking.

Informatie voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Secretaris van de Task Force, Rob Wolters, 06-53691866, of de Voorzitter Frank Petter, via 0183-308105Persberichten