www.toekomstkerkgebouwen.nl
nieuws
www.toekomstkerkgebouwen.nl

Pleidooi voor diepgravend onderzoek naar brand en "snelle sloop" van omstreden kerkgebouwe

Woudrichem/Tilburg, 5 mei 2007


Zondag 29 April brandde de St Willibrordkapel in Beekbergen, gemeente Apeldoorn, af. Het was een prachtig gelegen houten kapel waarvoor een lokaal burgerinitiatief zich met hart en ziel inzet, met steun van de Task Force Toekomst Kerkgebouwen. Het parochiebestuur stelde dat verkoop van de kavel met mogelijkheid voor woningbouw veel meer zou opbrengen dan een kavel met een verplichting tot behoud van een kapel met restauratie-achterstand. De gemeente Apeldoorn meldde in maart 2007 naar aanleiding van een schrijven van de Task Force dat sloop van de kapel en toestaan van woningbouw nog niet aan de orde waren. De gemeente merkte op het bijzondere karakter van de kapel mee te zullen wegen in de verdere besluitvorming

De Task Force is zeer bezorgd over de gang van zaken rond de brand of sloop van steeds meer kerkgebouwen. De Task Force houdt deze zaken nauwlettend in de gaten. Ze vraagt om diepgravend onderzoek naar branden en onverwachts snelle sloop van kerkgebouwen. Hieronder enkele andere voorbeelden die de afgelopen maanden speelden.

Op 12 maart j.l. brandde de Lourdeskerk in Tilburg af. Het was een kerk die de gemeente Tilburg en de buurt al dan niet gedeeltelijk in stand wilden houden. De ontwikkelaar vond instandhouding om kostenoverwegingen minder wenselijk. De maatschappelijke discussie was dus nog gaande. De gemeente meldde aan de Task Force dat de politie onderzoek naar de brandstichting geen prioriteit vond. De politie weersprak deze informatie van de gemeente in daaropvolgende krantenberichten, en stelde vorige week dat er wel onderzoek gaande is. Of de brandstichters nog te achterhalen zijn is onduidelijk.

Op 24 maart j.l. werd op de zeer vroege zaterdagochtend om 6.30u begonnen met de sloop van de Nazarethkerk in Oosterhout. De gemeente stelt dat het tijdstip van de sloop voor haar geheel onverwachts kwam en kon dus geen toezicht houden op de sloop door de projectontwikkelaar. Omwonenden waren niet ingelicht. Er was wel een sloopvergunning afgegeven, volgens de gemeente, maar een kopie daarvan is de Task Force nog steeds niet toegezonden. De Task Force had enige weken eerder bezwaar aangetekend tegen de sloopvergunning, ondanks een zeer gebrekkige inspraakprocedure. De gemeente had de Task Force geantwoord dat ze haar bezwaar in behandeling had genomen. Het Cuypersgenootschap had de gemeente gevraagd het proces te starten voor de aanwijzing van de Nazarethkerk tot gemeentelijke monument.

Binnenkort zal de Don Boscokerk in Alkmaar worden gesloopt. Een verzoek van de Task Force om de besluitvorming, mede vanwege onzorgvuldigheden, te heroverwegen werd afgewezen door burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift van het Cuypersgenootschap tegen de weigering van de gemeente om de kerk aan te wijzen als gemeentelijk monument werd nooit beantwoord. Ook hier zijn er veel burgers onaangenaam getroffen door het besluit tot sloop van de gemeente Alkmaar, die deze kerk zelf in eigendom heeft.

De Task Force: "De indruk moet niet ontstaan dat problemen rond afgestoten kerkgebouwen door dieven in de nacht opgelost kunnen worden. De Task Force wil zich niet uitspreken over de schuldvraag rond branden, maar vraagt de politie en politiek verantwoordelijke gemeentevertegenwoordigers om diepgaande onderzoeken in te stellen naar branden, onzorgvuldige procedures en onverwachts snelle sloop van kerkgebouwen. Het laatste wat we moeten hebben is een bonus op brand of op twijfelachtig handelen. Kerkgebouwen en kapellen zijn bovendien bijna altijd verzekerd tegen brand. Herbouw van een afgebrand gebouw behoort dus zeker tot de mogelijkheden."Persberichten