www.toekomstkerkgebouwen.nl
nieuws
www.toekomstkerkgebouwen.nl

Task Force vraagt bij formatie om deltaplan voor toekomst van kerkgebouwen

Woudrichem/Tilburg, 11 januari 2007


De landelijke Task Force Toekomst Kerkgebouwen roept de mogelijke coalitiepartners voor een nieuwe regering per brief op om afspraken te maken over een deltaplan voor de toekomst van de kerkgebouwen in Nederland. Dit plan zou de massale sloop van kerkgebouwen een halt moeten helpen toeroepen. Kerkgebouwen moeten weer als kans voor de samenleving worden gezien, aldus de Task Force. Ze verdienen een beter lot dan verval of sloop.

De situatie is zeer urgent. Veel kerkgebouwen worden in snel tempo afgestoten en gesloopt, terwijl de samenleving als geheel deze gebouwen juist steeds meer gaat waarderen. Er is nauwelijks een vangnet voor de kerkgebouwen en al helemaal geen rijksvisie op de toekomst ervan. Mede hierdoor vallen deze gebouwen vaak ten prooi aan lokale belangen, soms na de nodige plaatselijke conflicten. Ook rijksmonumentale kerkgebouwen raken in gevaar, mede door de ontstellend grote restauratiebehoefte van het gehele kerkenbestand van waarschijnlijk meer dan 2 miljard euro (waarvan ongeveer 740 miljoen euro voor rijksmonumentale kerkgebouwen).

De Task Force onderstreept dat door deze ontwikkelingen belangrijk religieus erfgoed onnodig verloren gaat, en beeldbepalende gebouwen voorgoed uit de stedelijke en landelijke omgeving verdwijnen. Ook verdwijnen hierdoor mogelijkheden voor mensen om samen te komen in deze gebouwen, de stilte te zoeken, en te genieten van de architectuur of uitstraling.

De Task Force heeft verschillende aanbevelingen gebundeld in een voorstel voor een deltaplan voor de toekomst van kerkgebouwen en hoopt dat dit idee actief opgepakt zal worden door de coalitiegenoten en de toekomstige regering.Persberichten