www.toekomstkerkgebouwen.nl
home





Task Force Toekomst Kerkgebouwen is erkend als goed doel en heeft de ANBI-status. Lees meer hierover op de pagina STEUN en ANBI.








 

Colofon
Informatie: Lilian Grootswagers en Rob Wolters
Tekstuele bijdragen van Door Jelsma

Stadslaankerk

  IJlst
www.toekomstkerkgebouwen.nl
Op 2 oktober 2008 heeft de overdracht van het kerkgebouw aan de Stichting Behoud Stadslaankerk plaatsgevonden.
In de Stadslaankerk worden regelmatig voorstellingen gehouden. Meer informatie www.stadslaankerk.nl

Gastenboek

Geen berichten gevonden