Documentatie is zeer belangrijk in bij CBT fysiotherapie. Iets of een geval wordt gedocumenteerd, vooral wanneer dat geval iets heeft dat de huidige patiënt kan helpen en zelfs toekomstige patiënten wat dat betreft. Verschillende soorten casestudies worden ondernomen (b.v. types van steunstoelen die tegemoet komen aan rugkwalen, uitvindingen die een persoon kunnen helpen herstellen van een kwaal, de effecten en bijwerkingen van een bepaald geneesmiddel, enz.) 

Tijdschriften over sarcoïdose therapie en geneeskunde bevatten vaak verschillende verslagen over fysiotherapie. Deze documentatie helpt artsen en andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg door hen te informeren over de nieuwste methoden, concepten en werken die succesvol zijn geweest en die welke mislukt zijn.

De toename van documentatie

Steeds meer gevallen van fysiotherapie worden in verschillende studies behandeld. Deze gevallen worden beoordeeld en vervolgens gedocumenteerd, zodat zowel specialisten als mensen in de gemeenschap kennis kunnen nemen van de bevindingen van dergelijke gevallen.

 Documentaties in de fysiotherapie zijn essentiële juridische teksten en mogen niet als vanzelfsprekend worden beschouwd, vooral niet door deskundigen en professionals in de gezondheidszorg.

In het algemeen bevatten documentatiedocumenten en formulieren vaak een inleiding op het lichamelijke probleem of op de fysiotherapie, de achtergrond van het onderzoek, methoden die in het verleden zijn gebruikt om het geval te behandelen, methoden die zijn geprobeerd, procedures die zijn gemaakt en richtlijnen die zijn gevolgd, bespreking van het geval, en andere dingen die volgens de auteur relevant zijn voor het geval of het onderzoek.

Voor wie is de documentatie van het vak fysiotherapie voordelig?

De meeste fysiotherapiedocumentaties zijn relevant voor oudere patiënten. Dat komt omdat veel gedocumenteerde studies in de fysiotherapie oudere patiënten betreffen. Een groot aantal documentaties bevestigt dat fysiotherapie voordelig is voor oudere patiënten, hoewel sommige gevallen of studies geen verschil lijken te vertonen tussen degenen die wel en degenen die geen therapie krijgen, of ze blijven onbeslist.

Op dit moment is er behoefte aan uitbreiding van de documentatie over fysiotherapie op het gebied van het welzijn van kinderen, vooral met betrekking tot verschillende stoornissen en ziekten die kinderen treffen. Studies en documentatie over spraak- en taalstoornissen, Cystic Fibrosis, Multiple Sclerose, Cerebrale Parese, ontwikkeling, enzovoort.

Documentatie in de fysiotherapie is een zeer brede term; maar sommigen weten misschien niet dat deze term ook strategieën omvat die gericht zijn op ziekenhuisbeleid, informatie over richtlijnen en fysiotherapie. Dit beleid en deze richtlijnen kunnen worden gebruikt in ziekenhuizen, klinieken en andere instellingen.