www.toekomstkerkgebouwen.nl
actie
www.toekomstkerkgebouwen.nl
Foto: Harm Jan Wilbrink
bedreigd
Limburg (1 kerk)
Limburg (1 kerk)
 • bedreigd: 1 kerk
 • gesloopt: 3 kerken
 • in behandeling: 4 kerken
 • nieuwe toekomst: 3 kerken
Overzicht
Overijssel (1 kerk)
Overijssel (1 kerk)
 • bedreigd: 1 kerk
 • gesloopt: 1 kerk
 • in behandeling: 1 kerk
 • nieuwe toekomst: 1 kerk
Overzicht
Zuid-Holland (2 kerken)
Zuid-Holland (2 kerken)
 • bedreigd: 2 kerken
 • in behandeling: 3 kerken
 • nieuwe toekomst: 1 kerk
Overzicht
Noord-Brabant (4 kerken)
Noord-Brabant (4 kerken)
 • bedreigd: 4 kerken
 • in behandeling: 3 kerken
 • nieuwe toekomst: 10 kerken
Overzicht
Noord-Holland (9 kerken)
Noord-Holland (9 kerken)
 • bedreigd: 9 kerken
 • in behandeling: 2 kerken
 • nieuwe toekomst: 6 kerken
Overzicht
gesloopt
Overijssel (1 kerk)
Overijssel (1 kerk)
 • bedreigd: 1 kerk
 • gesloopt: 1 kerk
 • in behandeling: 1 kerk
 • nieuwe toekomst: 1 kerk
Overzicht
Limburg (3 kerken)
Limburg (3 kerken)
 • bedreigd: 1 kerk
 • gesloopt: 3 kerken
 • in behandeling: 4 kerken
 • nieuwe toekomst: 3 kerken
Overzicht
in behandeling
Gelderland (1 kerk)
Gelderland (1 kerk)
 • in behandeling: 1 kerk
 • nieuwe toekomst: 1 kerk
Overzicht
Overijssel (1 kerk)
Overijssel (1 kerk)
 • bedreigd: 1 kerk
 • gesloopt: 1 kerk
 • in behandeling: 1 kerk
 • nieuwe toekomst: 1 kerk
Overzicht
Noord-Holland (2 kerken)
Noord-Holland (2 kerken)
 • bedreigd: 9 kerken
 • in behandeling: 2 kerken
 • nieuwe toekomst: 6 kerken
Overzicht
Noord-Brabant (3 kerken)
Noord-Brabant (3 kerken)
 • bedreigd: 4 kerken
 • in behandeling: 3 kerken
 • nieuwe toekomst: 10 kerken
Overzicht
Zuid-Holland (3 kerken)
Zuid-Holland (3 kerken)
 • bedreigd: 2 kerken
 • in behandeling: 3 kerken
 • nieuwe toekomst: 1 kerk
Overzicht
Limburg (4 kerken)
Limburg (4 kerken)
 • bedreigd: 1 kerk
 • gesloopt: 3 kerken
 • in behandeling: 4 kerken
 • nieuwe toekomst: 3 kerken
Overzicht
nieuwe toekomst
Gelderland (1 kerk)
Gelderland (1 kerk)
 • in behandeling: 1 kerk
 • nieuwe toekomst: 1 kerk
Overzicht
Zuid-Holland (1 kerk)
Zuid-Holland (1 kerk)
 • bedreigd: 2 kerken
 • in behandeling: 3 kerken
 • nieuwe toekomst: 1 kerk
Overzicht
Overijssel (1 kerk)
Overijssel (1 kerk)
 • bedreigd: 1 kerk
 • gesloopt: 1 kerk
 • in behandeling: 1 kerk
 • nieuwe toekomst: 1 kerk
Overzicht
Drenthe (1 kerk)
Drenthe (1 kerk)
 • nieuwe toekomst: 1 kerk
Overzicht
Limburg (3 kerken)
Limburg (3 kerken)
 • bedreigd: 1 kerk
 • gesloopt: 3 kerken
 • in behandeling: 4 kerken
 • nieuwe toekomst: 3 kerken
Overzicht
Noord-Holland (6 kerken)
Noord-Holland (6 kerken)
 • bedreigd: 9 kerken
 • in behandeling: 2 kerken
 • nieuwe toekomst: 6 kerken
Overzicht
Noord-Brabant (10 kerken)
Noord-Brabant (10 kerken)
 • bedreigd: 4 kerken
 • in behandeling: 3 kerken
 • nieuwe toekomst: 10 kerken
Overzicht

Creatieve oplossingen

Het actieve gebruik van kerkgebouwen neemt toe, vaak geboren uit noodzaak. Er is een groeiende professionaliteit in het verantwoord gebruiken van kerkgebouwen voor nevenactiviteiten. Daaruit blijkt dat het ook in deze tijd mogelijk is om kerkgebouwen voor de samenleving in stand te houden. Meer daarover vindt u op de pagina multifunctioneel gebruik. Wanneer het niet mogelijk is of gewenst om een kerkgebouw voor de geloofsgemeenschap in stand te houden, dan zijn er nog voldoende goede mogelijkheden voor behoud door herbestemming. De kerken kunnen daar een actieve rol bij spelen. Wanneer een kerkgebouw op een mooie manier behouden blijft voor de buurt, blijft er iets van de herinnering levend, verzoent dit kerkleden met de veranderde situatie, en levert het juist mooie nieuwe kansen op voor iedereen.

Interessante voorbeelden

Een mooi voorbeeld vormt de Stefanuskerk in de wijk Overvecht in Utrecht. De naoorlogse kerk werd door de Protestantse Gemeente Utrecht te huur aangeboden aan een gemeentelijke stichting voor kunsthuisvesting, met recht van koop. Het gebouw heeft nu een actieve culturele functie voor de buurt.

De eveneens naoorlogse RK-Pius X-kerk in Alkmaar kon worden behouden doordat hij gedeeltelijk werd verbouwd tot hospicium voor terminale patiënten. Het indrukwekkende 60-meter lange glas-in-lood raam van Jaap Min kan nu opnieuw bewonderd worden vanuit de verkleinde kerkruimte.

De neogotische Oranjekerk in Amsterdam werd na verzet van de buurt tegen sloop verbouwd tot een vernieuwde kerkruimte in het ene gedeelte van de kerk, en ruimtes voor creatieve bedrijvigheid in het andere. Het gebouw functioneert nu actief in een dubbelrol, en is met zijn karakteristieke uitstraling en geschiedenis behouden voor de buurt.

Meer informatie over nieuwe vormen van financiering vindt u in de notitie:
Financiering kerkgebouwen (nog niet beschikbaar)

Algemene tips vindt u in het bestand:
Tips voor kerken

Maak de juiste keuze voor uw eigen situatie

Soms biedt een andere constructie voor het eigendom of het beheer van het kerkgebouw nieuwe openingen. Belangrijk bij het zoeken naar oplossingen voor het behoud is dat er een keuze wordt gemaakt die past bij uw situatie en het karakter van het gebouw.
De Rooms-katholieke kerk is bijvoorbeeld in bepaalde opzichten terughoudender met nevenactiviteiten, vanwege het gewijde karakter van het gebouw. Maar ook dan zijn er oplossingen mogelijk.

-Het aartsbisdom Utrecht gaf in 2004 de notitie ‘Geef uw gebouw toekomst’ uit, waarin diverse oplossingen worden aangereikt. Op te vragen bij het bisdom.

-De werkgroep Kerkbouw van de Protestantse Kerk in Nederland gaf in mei 2007 de uitgebreide studie ‘Kansen voor kerkgebouwen, vragen & uitdagingen bij gebruik en herbestemming’ uit. Te bestellen bij het Landelijk Dienstencentrum van de PKN.

-In onze notitie Tips voor kerken vindt u onze belangrijkste aanbevelingen op een rij.