www.toekomstkerkgebouwen.nl
herbestemming
www.toekomstkerkgebouwen.nl
De herbestemde Van Paduakerk in Tilburg is nu de werkplaats van glazenier
Stef Hagemeier.
Foto: Harm Jan Wilbrink
particulier
Voormalige Emmauskerk
www.toekomstkerkgebouwen.nl Voormalige Emmauskerk
Vlaardingen

Herbestemming: particulier
Meer informatie

Transformatiewijzer

Ari Stevens en Thomas de Ridder zijn in 2010 afgestudeerd aan de Avans Hogeschool in Tilburg met een onderzoek dat tot doel heeft alle nu versnipperde informatie rondom het hergebruik en de herbestemming van kerkgebouwen te bundelen in één transformatiewijzer. Als casus namen zij de Heilig Hartkerk in Breda. Taskeforceleden Ranko Hamelinck en Ruud Schürmann hebben beide studenten in hun zoektocht begeleid. De transformatiewijzer is gedeeltelijk hier te downloaden.

Behoud door herbestemming

Wanneer kerkgebouwen niet meer door de oorspronkelijke eigenaar in stand te houden zijn, zijn er nog genoeg mogelijkheden om via herbestemming een nieuwe toekomst te geven aan het kerkgebouw.
Nieuwe functies kunnen het behoud mogelijk maken. De gebouwen blijken uit te dagen tot creatieve oplossingen en fraaie nieuwe vormen van gebruik en herbestemming door het hele land. Opvallend is dat in de meeste gevallen waar kerkgebouwen behouden konden blijven, particulier initiatief heel belangrijk was. Een succesverhaal ontstaat vaak door samenwerking van verschillende partijen, die bereid zijn om te investeren in een mooie oplossing.

Religieuze functie

De manier waarop kerkgebouwen dienst doen voor religieuze doeleinden blijkt in ontwikkeling. Nieuwe geloofsgemeenschappen maken soms dankbaar gebruik van een gebouw, dat voor anderen overbodig bleek. Voorbeelden vindt u op de pagina religieus.

Interessante voorbeelden uit de praktijk

Notitie: Kerkgebouwen met toekomst

Nieuwe functie voor de buurt!

Door het huisvesten van sociaal-culturele functies in kerkgebouwen kunnen deze weer een verbindende factor zijn in de buurt, bijvoorbeeld in bepaalde naoorlogse wijken. Er zijn voorbeelden van cultuurpodia, gezondheidscentra, wijkcentra en bibliotheken in kerkgebouwen.
Lees hier meer.

Particuliere bestemming

Ook voor particulieren en bedrijven blijken de gebouwen interessant. Er blijken goede oplossingen mogelijk, die recht doen aan het erfgoed, en het behoud ervan mogelijk maken. Voorbeelden vindt u op de pagina particulier.