www.toekomstkerkgebouwen.nl
nieuws
www.toekomstkerkgebouwen.nl

Website 'toekomst kerkgebouwen' gelanceerd

Woudrichem/Tilburg, 21 december 2007


Op 21 december 2007 is de website van de Task Force Toekomst Kerkgebouwen gelanceerd. De website www.toekomstkerkgebouwen.nl verstrekt informatie over de urgente situatie van kerkgebouwen in Nederland, en wijst op de uitdaging en mogelijkheden om dit erfgoed een goede toekomst te geven. Met concrete tips voor burgers, overheden en kerkleiders voor het behoud en het financierbaar houden van kerkgebouwen en veel voorbeelden uit de praktijk.

Frank Petter, voorzitter van de Task Force, stelde bij de lancering: “We hopen dat onze website bijdraagt aan de bewustwording in de maatschappij en bij kerkgemeenschappen dat het een historische vergissing van jewelste zou zijn om de huidige sloopgolf te laten voortduren. Kerken moeten weer als kans voor de samenleving worden gezien, niet als probleem.”

De Task Force, een landelijk burgerinitiatief dat zich inzet voor kerkgebouwen, heeft meer dan een jaar lang gewerkt aan de ontwikkeling van de site. Ze heeft informatie uit verschillende bronnen samengebracht en gesprekken gevoerd met leidinggevende organisaties die betrokken zijn bij de discussie rond sloop en behoud van kerkgebouwen.

Task Force lid Door Jelsma, redacteur van de site, merkt op: “We hopen dat de website tegemoetkomt aan de groeiende behoefte in de maatschappij aan informatie over kerkgebouwen. Hoe kun je je als burger inzetten voor kerkgebouwen? Wat zijn de problemen die tot de huidige massale sloop van kerkgebouwen leiden? Wat kan de overheid daaraan doen? Kun je kerkgebouwen ook op andere manieren gebruiken en zo ja, wat zijn goede voorbeelden?”

De website bevat ook een onderdeel ‘tips voor kerkenzoekers’, waarbij mensen en organisaties wegwijs worden gemaakt in de wereld van vraag en aanbod van kerkgebouwen. De Task Force concludeert dat er een groeiende vraag is naar kerkgebouwen, maar dat het aanbod sterk achterblijft, doordat er nog weinig open naar oplossingen voor het behoud van kerkgebouwen wordt gezocht.

Task Force voorzitter Frank Petter vindt dat burgers grote invloed kunnen hebben op de kwaliteit van Nederland en hun omgeving: “We hebben als Task Force gemerkt dat er mede door onze activiteiten steeds meer aandacht in de maatschappij ontstaat voor het belang van kerkgebouwen in wijken en dorpen. Als burgers kun je dus zeker verschil uitmaken. Als er een kerkgebouw wordt gesloopt, verdwijnt er een deel van de ziel en samenhang uit een gebied. Dat gaat burgers direct aan”.

Door Jelsma voegt daaraan toe: “Kerkgebouwen zijn in het verleden altijd al ‘gemeenschapshuizen’ geweest, pas de laatste 150 jaar is de nadruk exclusief op de strikt kerkelijk functie komen te liggen. Multifunctioneel gebruik van kerkgebouwen levert niet alleen een bijdrage aan het financierbaar houden van deze gebouwen, maar kan deze gebouwen ook weer een functioneel deel van de samenleving maken.”

De Task Force intensiveert met de lancering van de website ook haar fondswervingsactiviteiten. In het nog relatief korte bestaan van de Task Force is er zoveel vraag gerezen naar haar steun en activiteiten, dat al die activiteiten niet meer uit eigen portemonnee zijn te betalen. De Task Force financieel steunen kan via Rabobank-rekeningnummer 11 95 86 150, t.n.v. de Stichting Task Force Toekomst Kerkgebouwen, Tilburg.


Persberichten